Strani

petek, 22. januar 2016

Šport ali poklic? Dvojna kariera športnikov

Športniki se velikokrat soočajo z izzivom, kako združiti športno kariero z izobraževanjem ali delom. Če želijo postati vrhunski športniki, to zahteva intenzivne treninge in tekmovanja doma in v tujini, kar je težko usklajevati z zahtevami izobraževalnega sistema in trga dela. Izobraževalne institucije športnikom sicer omogočajo določene prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo, vendar področje prilagajanja ni sistemsko urejeno.

Vrhunska kariera je časovno omejena in le redki si v tem času uspejo ustvariti ekonomsko neodvisnost, večina se jih ob koncu kariere sooči z vstopom na trg dela in gradnjo svoje poklicne kariere. In kako bi jim lahko pomagali, da bi bil ta prehod čim lažji?

Ene od rešitev se bomo lotili v projektu AFTERMATCH– Life beyond sport. V projekt vključeni strokovnjaki iz Italije so namreč skozi svoje večletno raziskovanje ugotovili, da so nekatere kompetence, ki jih razvijajo športniki tekom športne kariere enake tistim, ki jih iščejo delodajalci. Ne verjamete? Nekatere so prav očitne, kot npr. timsko delo, osredotočenost, vzdržljivost in coaching, vse ostale pa bomo raziskali v okviru projekta in poročali o ugotovitvah. Že sedaj pa lahko potegnemo kar nekaj vzporednic med športno in poklicno kariero:

  • nič ni odvisno samo od sreče,
  • samo talent ni dovolj, potrebno je veliko trdega dela in vaje,
  • če si prepričan, da nekaj zmoreš ali da nečesa ne zmoreš, imaš v obeh primerih prav,
  • ni tako pomembno ali zmagaš ali izgubiš, pomemben je proces (kaj se iz tega naučiš, kar nas vodi k nenehnemu izboljševanju).
Seveda se ne bomo ustavili pri raziskovanju, sledila bo tudi akcija – usposabljanje športnih managerjev, trenerjev in učiteljev, kako uporabiti pridobljene kompetence na trgu dela, seveda pa tudi delodajalcev, da jih bodo znali prepoznati in uporabiti pri poslovanju. Vas zanima, kako uspešni bomo pri tem? Potem nas morate vsekakor spremljati naslednji dve leti.  Prve korake smo že naredili na srečanju v Mariboru, kjer smo se zbrali partnerji iz Italije, Bolgarije, Poljske, Grčije in Slovenije. Navdušenje nad Mariborom je bilo veliko, v naslednjih mesecih pa bomo to navdušenje usmerili v iskanje kompetenc. Naj se tekma začne :).

torek, 12. januar 2016

Z dopustom nad izgorelost zaposlenih

Res je, da smo šele pričeli z novim letom in po nekajdnevnih praznikih najbrž še nismo preveč izčrpani od dela. Vendar pa v primeru stresa in izgorelosti zaradi delovne preobremenjenosti koristijo predvsem preventivni ukrepi, da do odsotnosti zaradi obolenj sploh ne bi prišlo. In s čim se lahko borimo proti izgorelosti?

Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), ki jo je izvedla agencija EU-OSHA v 2014, je razkrila, da približno polovica evropskih delavcev meni, da je stres na njihovem delovnem mestu pogost, poleg tega pa prispeva k približno polovici vseh izgubljenih delovnih dni. Med glavnimi razlogi za stres je v zadnjih letih pri nas predvsem čezmerna delovna obremenitev. In če smo stresu izpostavljeni predolgo, lahko pride do izgorelosti oziroma do kroničnega stanja skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti.

Po mnenju zdravnikov, je najosnovnejše sredstvo za ohranjanje zdravja dopust, ki je namenjen temu, da si napolnimo baterije, naredimo rezerve in obnovimo zdravje. Zelo pomembno je, da se spočijemo od stresa na delovnem mestu, saj to pozitivno vpliva na ustvarjalno reševanje problemov, zmanjšanje stresa, čustveno inteligenco, spomin, učenje, občutek zadovoljstva in sreče ter povečuje produktivnost.

Torej, če želite povečati produktivnost, morate sprejeti ukrepe, ki bodo preprečili izgorevanje zaposlenih. Pravo vprašanje je, kako zaposlenim olajšati, da si ti privoščijo dovolj počitka, ki ga potrebujejo.

Ustvarite podporno okolje
Če želite imeti zadovoljne in predane zaposlene, ustvarite takšno delovno okolje, ki bo zaposlene spodbujajo in  omogočalo, da si vzamejo čas zase. Kadar zaposleni zaprosijo za dopust, se mora vodstvo odzvati pozitivno, jih spodbujati in ne tako kot, da jih to moti oziroma jih odbija. Prepogosto vodje rečejo besede kot so ''Ko boš prišel nazaj…'' ali ''Medtem, ko boš na dopustu, ali boš lahko…''. Takšne besede lahko zaposlene spravijo v stres tudi med preživljanjem dopusta in jim dajo občutek, da so delodajalcu svoj dopust nekako vsilili, kar jih lahko odvrne, da bi ga koristili tudi v prihodnje.

Bodite proaktivni
Bodite pozorni na koriščenje dopusta posameznih zaposlenih. Kdaj so si nazadnje vzeli čas za počitnice? Razmislite, če so določeni termini v letu, ko je manj dela in bi si lahko zaposleni lažje privoščili dopust. Pogovorite se z zaposlenimi in skupaj razmislite, kako olajšati možnosti koriščenja dopusta v določenem terminu. Na ta način jim pokažete, da jih cenite, in da ne nasprotujete temu, da si odpočijejo od dela in koristijo proste dni, s tem pa bo odpravljen njihov strah in povečala se bo zavzetost zaposlenih. 

Zmanjšajte obseg dela
Če se zaposleni bojijo koristiti dopust, ker imajo preveč dela, morate razmisliti o prerazporeditvi delovnih nalog in zmanjšanju obsega le-teh. So nekateri zaposleni preobremenjeni? Poskrbite, da zaposlenim, ki se pripravljajo na dopust, zadnji trenutek ne naložite projektov, kateri bi zahtevali delo med dopustom ali pa ogromen obseg dela, ko se vrnejo iz dopusta.  

Bodite za zgled
Zlahka pozabimo, da si tudi sami moramo vzeti dopust ter smo tako zaposlenim za zgled. Ko se vrnete iz počitnic, se pogovarjajte z zaposlenimi o preživetju le-teh. Z odprtim pogovorom o počitnicah boste zaposlenim dali vedeti, da to ni tabu tema in bodo tako lažje in z manj strahu pristopili do vas in tudi sami zaprosili za koriščenje dopusta.

Odvrnite zaposlene, da delajo medtem ko so na dopustu
Vodstvu in sodelavcem morate dati jasno vedeti, da ne smejo zaposlenih obremenjevati s službo, ko so le-ti na dopustu, saj to lahko pripelje do stresa in se ne morejo pravilno sprostiti in spočiti. Če čutijo pritisk iz službe, ko so na dopustu, dobijo občutek da delo zavzema prevelik del njihovega življenja in jih lahko to odvrne od koriščenja dopusta v prihodnje.

Ustvarite delovno okolje, kjer se cenijo rezultati
Stalna prisotnost je morda bila cenjena v osnovni šoli, vendar ta miselnost v delovnem okolju pogosto pripelje do izgorelosti zaposlenih in jih odvrača od počitka in koriščenja dopusta. Kadar primerjamo prisotnost na delovnem mestu in delovno storilnost, ljudje na žalost prepogosto bolj cenijo prisotnost, kar pa zmanjšuje produktivnost. Ta način razmišljanja zaposlene uči, da ne izkoristijo vseh razpoložljivih dni dopusta, obiskujejo delovno mesto bolni ter s tem ogrožajo tudi sodelavce.

Takšno mišljenje je lahko zelo škodljivo in vodi do izgorelosti zaposlenih. V delovnem okolju, kjer se cenijo rezultati, pa se delovna uspešnost meri z rezultati in ne prisotnostjo na delovnem mestu. Če ustvarite takšno delovno okolje v vašem podjetju, bodo zaposleni brez strahu koristili proste dni, se vračali na delo spočiti, bolj zadovoljni in zavzeti, in povečala se bo produktivnost.

Uvedite neomejeno število dela prostih dni
Morda se vam zdi predlog ekstremen, vendar kljub temu razmislite. Tudi v Sloveniji se že pojavljajo prakse, ko so podjetja uvedla neomejeno število dela prostih dni, kar je prineslo naslednje koristi: boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem pri zaposlenih, lažje rekrutiranje najboljših delavcev, … Seveda se zastavlja vprašanje ali takšna politika zaposlene spodbuja k izrabi večjega števila dni dopusta kot bi jim sicer pripadalo?
    
Preprečitev izgorelosti zaposlenih = preprečitev fluktuacije zaposlenih
Z zagotavljanjem dela prostih dni vašim zaposlenim, jim dajete vedeti, da cenite njihov doprinos v podjetju. Ali želite spodbujati pozitivne odnose z vašimi sodelavci? Želite preprečiti pogosto fluktuacijo zaposlenih? Potem nikar ne pozabite, da je ključni dejavnik za zadržanje dobrih delavcev njihovo zadovoljstvo in ne njihov zaslužek.

Tudi na eim, Centru razvoja človeških virov se zavedamo, da so dobro počutje in zdravje na delovnem mestu pa tudi spodbudno delovno okolje in odnosi, zelo pomembni za motiviranje zaposlenih, za njihov poklicni in osebni razvoj ter zavzetost za doseganje skupnih ciljev. Vabimo vas, da si ogledate ponudbo programov, ki jih ponujamo, ali pa nas pokličete in se skupaj dogovorimo, kako lahko pomagamo vašemu podjetju pri prizadevanjih za takšno delovno okolje, ki zagotavlja motivirane, produktivne in zadovoljne sodelavce.

torek, 05. januar 2016

Postanite bolj opazni na Facebooku

Je tudi vaše podjetje prisotno na največjem svetovnem spletnem družbenem omrežju Facebook? Število uporabnikov tega omrežja je že krepko preseglo milijardo, kar pomeni da je lahko stran vašega podjetja na Facebooku odlično orodje, da z nizkimi stroški (ali celo brezplačno) nagovorite vaše potencialne stranke. V nadaljevanju vam ponujamo nekaj preprostih nasvetov s katerimi boste povečali opaznost vaše Facebook strani.

Vsaj enkrat tedensko objavljajte ustrezne članke
Za podjetje je zelo pomembno, da ga okolica dojema kot naprednega na področju v katerem posluje in eden izmed načinov, da to dosežete je, da vsaj enkrat na teden objavite ustrezen članek tako, da lahko ljudje, ki vam sledijo vidijo, da ste v koraku s časom. 

Všečkajte, delite in komentirajte objave drugih
Za vsa družbena omrežja velja, da več časa kot jim namenite, bolj prepoznavni boste postali. Všečkanje, deljenje in komentiranje objav drugih so odlični načini za večjo vidnost vašega podjetja na Facebooku. 

Spremljajte obvestila
Če ne spremljate vaših obvestil, se lahko zgodi, da zamujate priložnosti za prodajo. Če ne veste, da vam je nekdo na Facebook strani vašega podjetja postavil vprašanje in nanj ne odgovorite v primernem času, bo vam ta oseba morebiti nehala slediti in še pomembneje, ne bo z vami poslovala – obrnila se bo na drugo podjetje.

Pridobite pričevanja kupcev
Odličen način, da pokažete potencialnim kupcem kaj lahko od vas pričakujejo je, da prosite kupce, ki so vam zvesti dalj časa, da podajo svoja mnenja. Če lahko pokažete, da vam obstoječi kupci zaupajo, boste s tem pridobili tudi nove.

Uporabljajte fotografije in videoposnetke
Če želite, da bodo vaše objave najbolj vidne, je pomembno, da jih opremite s fotografijami in/ali videoposnetki. Objave s fotografijo ali videoposnetkom so za 50% bolj vidne in zanimive za ostale uporabnike kot pa objave brez slikovne ali video spremljave.

Spremljajte sporočila
Nekateri potencialni kupci vam glede izdelkov/storitev, ki jih ponujate, raje pošljejo neposredno sporočilo.  Zaradi tega je pomembno, da spremljate vaš poštni predal na Facebooku redno, da ne boste zamudili morebitne prodaje.

Poiščite in všečkajte Facebook strani drugih podjetij
Facebook ni le družbeno omrežje, temveč je tudi iskalnik. Izkoristite to z iskanjem "hashtagov" (#) na Facebooku, da boste lažje našli podjetja, katerim morebiti sledijo uporabniki, ki spadajo v vašo ciljno skupino, ali pa boste našli podjetje s katerim boste v prihodnosti lahko sodelovali. Za lažje spremljanje določenih podjetji, jih všečkajte.

Delite svoje bloge na Facebook strani vašega podjetja
Ali blogate? Če je temu tako, poskrbite, da boste objave v blogu delili tudi na Facebook strani vašega podjetja.  To je zelo pomembno, saj svoji skupnosti tako ponujate veliko informacij, hkrati pa povečujete število obiskov na vaši strani in s tem zelo povečate možnosti za prodajo vaših izdelkov/storitev.

Dnevno posodabljajte status
Redno posodabljanje statusa na Facebooku je pomembno predvsem zato, da ljudje, ki vam sledijo vidijo, da družbene medije uporabljate aktivno.  85% uporabnikov Facebook-a pričakuje, da bodo podjetja komunicirala s pomočjo družbenih medijev.  

Zmeraj kadar omenite uporabnika ali podjetje v svoji objavi dodajte ob njihovem imenu znak "@"
Kadar pišete objavo o kupcu/podjetju, poskrbite, da boste ob njihovem imenu uporabili  znak "@" ter  jih tako v objavi označili. To je pomembno zato, ker je zaželeno, da bodo vedeli, da so bili v objavi omenjeni, kar bodo opazili med obvestili na Facebook-u. 

Kot ste lahko prebrali, ni potrebno veliko truda ali računalniškega znanja, da povečate doseg vaše Facebook strani. Podobnih nasvetov je še veliko, pogosto jih objavljamo tudi na naši Facebook strani, kamor vas prijazno vabimo ;).

Se beremo!