Strani

ponedeljek, 15. februar 2016

Na mladih svet stoji

Tako pravi star pregovor, ki velja še danes. Mladi so prihodnost družbe, hkrati pa so tudi njen najšibkejši in najranljivejši člen. »Družbeni okviri (vključno s prevladujočimi kulturnimi vzorci) danes mladim v Sloveniji otežujejo, predvsem pa časovno odmikajo doseganje ključnih mejnikov odraslosti, kot so redna zaposlitev, odselitev od staršev in ustvarjanje lastne družine. Mladi doživljajo stanje, v katerem so se znašli, kot razmeroma neugodno in težko, še posebej če razmere, v katerih odraščajo, primerjajo z razmerami, v katerih so odraščale starejše generacije.« Tako je zapisano v raziskavi Mladina 2010. Lahko samo potrdimo, da mnogi nimajo dela, da jih je vedno več na robu družbe, in da je še več tistih, ki nimajo cilja in iščejo smisel svojega življenja. Da pa vse le ni tako črno, v raziskavi ugotavljajo tudi, da »kljub časovni zamudi, negotovosti in težavam pri prehodu v odraslost ostajajo mladi v Sloveniji glede svoje osebne prihodnosti približno enako (visoko) optimistični, kot so bili pred petnajstimi leti. Tudi glede prihodnosti naše družbe se pesimizem mladih ni povečal. Okrepili pa so se občutki nelagodja v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjskim vprašanjem in negotovostjo glede zaposlovanja. Prav to so težave, ki se danes v zvezi s položajem mladih v Sloveniji tudi z vidika drugih analiz kažejo kot ključne.«

Izziva, povezanega z mladimi, smo se lotili tudi na eim, Centru razvoja človeških virov. Še kako prav je prišlo povabilo k sodelovanju v Erasmus+ projektu NEET U, kjer smo pričeli z delom konec lanskega leta. Namen projekta je čim bolje izkoristiti obstoječe vire za aktivacijo potencialov mladih, zato bomo aktivirali starejše (50+), da nam pri tem pomagajo. Le-ti bodo namreč ob naši podpori mentorji mladim pri iskanju njihovega cilja, poslanstva…. smisla, če želite. Prvi sestanek mentorjev oziroma mentoric je že za nami in porodilo se je veliko idej in zamisli, kako se dela lotiti. Pred konkretnim sodelovanjem z mladimi pa jih čaka še pridobivanje znanj in izmenjava mnenj ter izkušenj z mentorji iz šestih evropskih držav na seminarju, ki se bo odvijal aprila v angleškem Shrewsbury-ju na Chester-ski univerzi. Vas zanimajo naši naslednji koraki in kako bomo pri delu uspešni? Vabljeni, da nas spremljate na spletni strani, facebooku in seveda tukaj :).

četrtek, 04. februar 2016

Ali je zahvalno pismo res potrebno?

Ko delamo z iskalci zaposlitve (v minulih letih je bilo v različne programe, delavnice in dogodke, ki smo jih izvajali za iskalce zaposlitve vključenih več tisoč udeležencev), še vedno ugotavljamo, da jih večina išče delo s pomočjo zaposlitvenih oglasov in pisanja prijave na razpisano prosto delovno mesto. Če je njihova prijava uspešna, jih potencialni delodajalec povabi na zaposlitveni razgovor, po razgovoru pa sledi čakanje na odločitev delodajalca, na katero nimajo vpliva.

Ali ga res nimajo?

Zahvalno pismo, ki ga pošljete osebi, pri kateri ste bili na zaposlitvenem razgovoru, je lahko včasih tisto, kar bo vplivalo na delodajalca, da se odloči za vas in vas zaposli. Prav gotovo pa obstajajo primeri, ki jih navajamo v nadaljevanju tega bloga, ko je dobro napisano zahvalno pismo že skoraj obvezno in lahko bistveno izboljša vaše možnosti za zaposlitev.

Kadar ste z drugim kandidatom zelo izenačeni
Včasih se na prosto delovno mesto prijavi kandidat, ki očitno izstopa, medtem, ko so v nekaterih primerih kandidati zelo izenačeni. Morda sta dva kandidata zelo podobno usposobljena za razpisano delovno mesto ali pa sta kadrovika navdušila zaradi različnih razlogov in se težko odloča kdo izmed njiju bi bil boljša izbira.

Recimo, da en kandidat pošlje zahvalno pismo in drugi ne. Ali pa en kandidat pošlje vsebinsko bogato zahvalno pismo, drugi pa izredno kratko, po nekaj tednih ali pa uporabi preveč agresiven besednjak. V prvem primeru bo v prednosti prvi kandidat, ki je poslal zahvalno pismo, saj je pokazal, da je pripravljen upoštevati pravila, četudi se ta nekaterim zdijo zastarela. V drugem primeru bo prav tako v prednosti prvi kandidat, ki je poslal vsebinsko bogato zahvalno pismo, saj je pokazal, da zna ravnati premišljeno in bolj diplomatsko od drugega kandidata.

Kadar ste na eno izmed vprašanj odgovorili nepremišljeno
Tudi to se zgodi. Kljub dobri pripravi na zaposlitveni razgovor, se vam lahko zgodi, da vas kako vprašanje preseneti, vam možgani "zablokirajo" in odgovorite nekaj, kar v trenutku obžalujete. Predstavljajte si, da na vprašanje: ''Kako bi vas opisali prijatelji?'' odgovorite: "Prijatelji menijo, da sem zmeden in smešen". Ko pozneje pri sebi ponovite odgovor, se zaveste, da s tem niste dali najboljšega vtisa v povezavi z vašo željo po učenju in komunikacijskih spretnostih, ki bi bile koristne za službo za katero se potegujete. Tudi kadroviki se praviloma zavedajo, da ne boste na vsako vprašanje podali idealnega odgovora. Prav zato lahko zahvalno pismo pomaga, da izboljšate vtis iz razgovora.

Ko se med razgovorom pripeti kaj nenavadnega
Če ste razgovor s kadrovikom opravili na daljavo, je morda prišlo do nesporazuma o terminu telefonskega ali video klica ali pa je bila slaba kvaliteta le-tega. Morda ste na zaposlitveni razgovor iz opravičljivih okoliščin zamudili. V takšnih primerih je lahko dodatno pismo zelo pomembno – seveda, če ga ustrezno oblikujete. Včasih lahko neljubi pripetljaj na razgovoru obrnete sebi v prid. Na primer, če omenite, da ste hvaležni, da je bil kadrovik pripravljen odgovoriti na vsa vaša vprašanja, date vedeti, da se zavedate, da je razgovor potekal nekoliko več časa. Prav tako, če omenite, da želite poslati dodatne ideje in odgovore na vprašanja, ki vam jih je postavil kadrovik, date vedeti, da je bil vaš razgovor skrajšan zaradi nepredvidenega razloga, a ste kljub temu pripravljeni prispevati z vašim mnenjem.  

Kadar se prijavljate na razpisana delovna mesta, morate vložiti veliko truda. Zato je razumljivo, da se sprašujete, če je pošiljanje zahvalnega pisma po opravljenem razgovoru prav tako potrebno. Morda ne bo ključnega pomena v vsakem primeru, bo pa v primerih, ki smo jih predstavili zgoraj. Zato vam predlagamo, da ga napišete, saj vam morda prav zahvalno pismo pripomore, da pridete do željene zaposlitve.