Strani

petek, 30. oktober 2015

Moja karieraV naši organizaciji se že dobrih 18 let ukvarjamo z razvojem človeških virov in spodbujamo celovit razvoj kadrov, saj je moč organizacij in podjetij v znanju, veščinah in odgovornostih. Za krepitev te moči pomagamo zmanjševati razkorak med trenutnimi in zahtevanimi kompetencami zaposlenih ter razviti spodbudno delovno okolje in odnose, ki zaposlenim nudijo motivacijo za poklicni in osebni razvoj, pri njih pa krepijo zavzetost za doseganje skupnih ciljev. Smo usposobljena in zavzeta skupina strokovnjakov z večletnimi izkušnjami, ki prenaša najsodobnejše pristope in rešitve na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja v slovensko prakso. Zavedamo se, da odličnost ustvarjamo ljudje, zato skrbimo za nenehen strokovni in osebni karierni razvoj ter za dobre odnose v naši organizaciji in okolju.  

Kariera je izraz za uveljavitev, uspeh na kakem področju delovanja, in če se tradicionalne definicije kariere nanašajo predvsem na napredovanje znotraj organizacije, so meni in mojemu delovanju bliže sodobnejše definicije, to so definicije spremenljive kariere, ki jo upravlja posameznik in ne organizacija, glavni vrednoti pa sta svobodo in rast. Če se ozrem na svojo dolgoletno, več kot trideset letno delovno kariero in jo gledam skozi zaporedje delovnih položajev, ki sem jih zasedala v svoji zaposlitveni dobi, lahko rečem, da že dve desetletji zasedam vodilna mesta v organizaciji in pravzaprav po karierni letvici nimam možnosti napredovati na višji položaj. Je morda čas, da zamenjam organizacijo, da bom lahko napredovala na višji položaj? Si to želim, so takšni moji karierni cilji? Sem morda premalo ambiciozna na svoji karierni poti, saj že 30 let vztrajam v isti organizaciji?  

Če omenim definicijo kariere »Kariera so vsa dela, ki jih posameznik opravlja v svojem poklicnem življenju« (Werther in Dalavis, 1998) in pogledam na kariero kot aktiven proces večanja kompetentnosti, pridobivanja novih znaj in spretnosti, potem lahko rečem, da je moja kariera zelo bogata. V svoji karieri sem najprej delovala in pridobivala kompetence na področju družbenega razvoja, sodelovala pri pripravi dolgoročnih in srednjeročnih planov občin in regije, analiz, resolucij, sodelovala v več raziskavah, delovala na področju spodbujanja razvoja podjetništva in zadnjih osemnajst let na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja 

Če pogledam na svojo kariero v zadnjih osemnajstih letih, ko delujem v glavnem znotraj področja razvoja človeških virov, in pomislim na to, da sem v tem obdobju sodelovala pri pripravi in izvedbi preko 80 mednarodnih projektov, potem lahko rečem, da sem v tem obdobju imela kar 80 »karier«. Saj lahko na vsak tak projekt gledam kot na eno malo kariero, saj je treba prepoznati izziv v okolju, zanj poiskati rešitev, vzpostaviti partnerstvo, pripraviti prijavo in projekt prijaviti na ustrezen razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti, da bi lahko dosegli načrtovane rezultate in družbene spremembe. Tako skozi sodelovanje v mednarodnem partnerstvu pridobivam nove kompetence na različnih področjih, prenašam svoja znanja in izkušnje in sodelujem pri razvoju novih pristopov, metod za razvoj posameznikov in družbe. V Centru razvoja človeških virov, ki ga vodim, prenašamo dobre prakse in s krepitvijo kompetenc organizacij in skupnosti prispevamo k povečanju zmogljivosti posameznikov in učinkovitejši družbi. Torej ni nujno kariera samo napredovanje na višje položaje v organizaciji ali družbi, temveč je tudi in predvsem pridobivanje kompetenc in rast na različnih področjih delovanja. 

Zato Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti (Dennis Weitley). 

Objavila: Sonja Gavez

petek, 16. oktober 2015

Koraki do napredovanja

Se počutite, kot da ste obtičali na trenutnem delovnem mestu? Si želite zaposlitve, ki vas navdihuje in je dobro plačana? Si želite napredovati? Napredovanje ne pride samo od sebe, biti morate potrpežljivi,  ambiciozni, dobro delovati v timu, se znati predstaviti v dobri luči. Ponujamo vam nekaj nasvetov  za napredovanje: 

1. Zaposlite se v podjetju, ki vam omogoča osebnostno rast in razvoj - Vrsta podjetja, kjer ste zaposleni določa potencial za vaše napredovanje. Kadar iščete zaposlitev, jo iščite pri podjetjih, ki vam nudijo možnosti napredovanja. Ni vam potrebno delati v velikih korporacijah, čeprav te po navadi ponujajo več možnosti za napredovanje. Pomembno je, da podjetje, v katerem se bi želeli zaposliti, dobro posluje in raste.

2. Osredotočite se in dajte vse od sebe na delovnem mestu - Odlične ocene uspešnosti vašega dela še niso dovolj za napredovanje, vendar pa k napredovanju zagotovo prispevajo. Na napredovanje vplivajo tudi dejavniki kot so: čim manj izostankov z dela, točnost in pripravljenost vložiti dodaten napor, kadar je to potrebno, saj to kaže vašo zavzetost za delo.

3. Poskrbite, da bo dobro opravljeno delo opaženo - Vaši rezultati ne govorijo sami zase, poskrbite, da bodo opaženi, vendar se pri tem ne hvalite preveč in ne poveličujte svojega dela. Bodite v stiku z vašim nadrejenim in poskrbite, da bo ta opazil vaše dobro opravljeno delo (predvsem takrat, ko boste zares zelo uspešni). Ne postavljajte se v središče pozornosti, vendar kljub temu poskrbite, da bodo ljudje vedeli kdo ste in da boste poželi zasluge za dobro opravljeno delo.

4. Poskrbite za priljubljenost - V idealnem svetu bi bilo napredovanje odvisno le od uspešnosti opravljenega dela. Vendar ne živimo v idealnem svetu in na napredovanje mnogokrat vpliva »politika pisarn«. Razvijte in uporabljajte tehnike spretnosti ravnanja z ljudmi. Bodite prijazni do sodelavcev, nadrejenih in do podrejenih, bodite pripravljeni ponuditi pomoč, kadar jo potrebujejo. Vzpostavite dobre odnose s sodelavci in navežite stike z ljudmi, ki v podjetju sprejemajo odločitve. Udeležujte se dogodkov, ki jih organizira vaše podjetje in se tam mrežite z ostalimi zaposlenimi v vašem podjetju.

5. Poskrbite, da bodo pravi ljudje vedeli, da si želite napredovati - Ne bojte se nadrejenim povedati o svojih kariernih ciljih – večina nadrejenih vas bo povprašala o ciljih in vam pri doseganju le-teh pomagala. Še naprej opravljajte svoje delo dobro in ne dajajte vtisa, da ste naveličani svojega dela. Pomembno je, da ljudje, ki odločajo o napredovanju, vedo na katero delovno mesto želite napredovati.

6. Prijavite se na prosta delovna mesta v vašem podjetju - Dandanes ne smete le čakati, da napredovanje 'pade z neba'. To se sicer včasih zgodi, večinoma pa je napredovanje postopek, od prijave na delovno mesto, do razgovora in tekmovanja tudi z zunanjimi kandidati. 
 • Prijavite se le na ustrezna razpisana delovna mesta, ne prijavite se na vsa le zato, ker so nekoliko bolje plačana kot vaše. Iščite delovna mesta, ki vas res zanimajo in ste za njih tudi ustrezno usposobljeni. Ni nujno, da imate vse kompetence, ki so navedene v opisu delovnega mesta, vendar pa morate narediti vtis, da boste delo vestno in kakovostno opravljali. 
 • Ne podcenjujte postopka prijave. Notranji kandidati (kandidati, ki so že zaposleni v podjetju) prepogosto mislijo, da imajo prednost pred zunanjimi kandidati, vendar raziskave kažejo, da je le tretjina delavcev, ki zasede boljša razpisana delovna mesta, že bila prej zaposlena v tem podjetju. Zunanji kandidati so lahko zelo konkurenčni, saj se zavedajo, da se morajo še posebej potruditi, da bi dobili zaposlitev. Razen tega pa tudi podjetja včasih želijo v podjetje pripeljati nekoga novega, z drugačnimi spretnostmi in pogledi. Pomembno je torej, da ste še naprej zavzeti za delo, ki ga trenutno opravljate ter, da se prikažete v pozitivni luči, kot bi se pri prijavi na katerokoli drugo delovno mesto izven vašega podjetja.

7. Pridobivajte nova znanja in spretnosti - Včasih ni dovolj, da ste odlični pri opravljanju svojega dela, temveč morate razvijati znanja, ki so zanimiva na trgu in tako pokažete, da ste pripravljeni na večjo odgovornost. Ko boste pridobili znanja in spretnosti, ki zelo presegajo zahtevana znanja za opravljanje vašega trenutnega dela, bo vaš delodajalec najverjetneje spoznal, da s tem, ko ostajate na istem delovnem mestu in ne napredujete,  podjetje izgublja vaš talent, znanja in spretnosti. 
 • Pojdite v šolo. Diplomirajte, če še niste. Če ste že diplomirali in menite, da bi vam pomagalo pri doseganju kariernih ciljev, opravite še magisterij ali doktorat. Razmislite, kateri programi bi vam pomagali pri napredovanjih v prihodnosti. Včasih so pri napredovanju potrdila in licence ter razni tečaji, na primer tečaji za izboljšanje računalniškega znanja ali znanj na področju računovodstva veliko bolj pomembni kot pa diploma. Na voljo je veliko izobraževalnih programov, ki se izvajajo zvečer ali pa celo med vikendi, prav tako pa obstaja vse več akreditiranih programov in možnosti samoizobraževanja preko spleta. Morda bo delodajalec tudi kril stroške dodatnega izobraževanja. 
 • Naučite se dodatni tuj jezik. Zaradi vse večje globalizacije sveta vse več podjetij išče ljudi, ki govorijo več jezikov. Znanje tujih jezikov pomeni tudi, da ne boste potrebovali prevajalcev, kar vam omogoča, da se prijavite tudi na delovna mesta izven meja države, v kateri trenutno delate. 
 • Delajte na projektih. Ti so lahko odličen način za razširitev vašega znanja in spretnosti ter za povezovanje z ljudmi iz drugih oddelkov. Mnogi se pri tem počutijo neprijetno, saj jim takšno delo predstavlja velik izziv in je za njih nekaj novega, nepoznanega. 
 • Opravljajte delo prostovoljca. Če niste pridobili novih spretnosti na delovnem mestu, ki ga opravljate, lahko v prostem času opravljate delo kot prostovoljec pri kakšni neprofitni organizaciji. Velike, priznane neprofitne organizacije skoraj vedno ponujajo priložnosti za učenje. Vaše dobro delo v skupnosti vam bo zagotovo v pomoč pri napredovanju.

8. Poiščite si mentorja - Dober odnos z managerjem ali drugim nadrejenim vam lahko odpre marsikatera vrata. Prav tako boste na ta način najverjetneje izvedeli veliko o podjetju in delovnih mestih, katera si morda želite zasesti v prihodnosti. Obenem boste pridobili zaveznika, ki bo za vas dal kakšno dobro besedo, ko se boste odločili prijaviti na kakšno bolje plačano delovno mesto v podjetju. Morda pa vas bo prav mentor pripravil za svoje delovno mesto, ko bo ta odšel v pokoj ali pa sam napredoval.

9. Pripravite naslednika - Ste tako dobri pri opravljanju svojega dela, da ste nepogrešljivi, obenem pa ste tako nepogrešljivi na vašem trenutnem delovnem mestu, da bi lahko podjetje propadlo, če bi zapustili svoj položaj. Rešitev tega problema je, da izberete enega izmed zaposlenih ter ga učite in usposobite, da bo ta lahko stopil v vaše čevlje, ko boste napredovali. Naj vas ne bo strah, da bi lahko v tem primeru prav ta oseba, ki jo usposabljate za svoje delovno mesto, prevzela vašo službo, saj če dobro opravljate svoje delo in še naprej pridobivate nova znanja in spretnosti, je ta strah odveč. V takšnem primeru lahko izgubite svoje delovno mesto le tako, da napredujete na višje in bolje plačano delovno mesto. Usposabljanje drugega zaposlenega tudi kaže, da imate razvite vodstvene sposobnosti in ste pripravljeni pomagati drugim, da tudi oni izboljšajo svoje spretnosti in znanja.

10. Razvijte novo delovno mesto - Če ugotovite boljši način za opravljanje vašega dela ali pa vidite potrebo po ustanovitvi novega delovnega mesta, se ne bojte o tem pogovoriti z vodstvom. Ker ste vi tisti, ki ste prepoznali potrebo po novem delovnem mestu in ste verjetno najbolj usposobljeni za ta položaj, boste verjetno prav vi prejeli nove odgovornosti, čeprav to sprva še ne pomeni povišanja plače.

11. Iščite zaposlitev drugje - Če se vam iz kakršnegakoli razloga zdi, da pri trenutnem delodajalcu nimate pravih možnosti za napredovanje je čas, da začnete iskati priložnosti drugje. Če čutite veliko pripadnost delodajalcu, je to za vas težka odločitev, vendar morate razmisliti, kaj je najbolje za vašo kariero, saj boste v nasprotnem primeru nezadovoljni. Raziskave kažejo, da okrog 75% zaposlenih išče novo službo praktično ves čas, torej zagotovo niste edini.

petek, 02. oktober 2015

Kako s svojim obnašanjem in navadami vplivamo na razvoj lastne kariere?

Ste se že kdaj vprašali, zakaj v življenju niste tako uspešni, kot želite? Ste kdaj pomislili, da z vašim obnašanjem in navadami vplivate na razvoj vaše kariere, na vaše življenje? Vsak izmed nas ima slabe navade in  velikokrat se teh sploh ne zavedamo, ne vemo kako s svojim obnašanjem vplivamo na odnose v življenju in v delovnem okolju, na uspešnost tima, na delovne rezultate ter nenazadnje, da s takšnim obnašanjem sabotiramo razvoj svoje lastne kariere. Navade ali obnašanje, s katerim škodujete samemu sebi vpliva na to, da vas ljudje okoli vas ne marajo, se vas izogibajo, vas ne cenijo, vam ne zaupajo in priložnosti kar bežijo mimo vas.

Sylvia Hepler, strokovnjakinja za razvoj kariere in avtorica “Learning Leadership Through Loss” navaja 12 slabih navad oziroma načinov obnašanja, ki lahko resno škodijo vaši karieri.

 1. Kritiziranje nadrejenih - Šepetanje za hrbtom, opozarjanje nadrejenega na njegove napake, označevanje nadrejenega za patetičnega ali nesposobnega, vas postavlja v neugoden položaj. Če se tako obnašate, ne morete pričakovati napredovanja ali kakšne dolgotrajnejše zaposlitve.
 2. Obnašanje kot da se ne morete naučiti ničesar novega  - Če se obnašate tako, kot da vam je vse jasno, vas lahko ljudje dojemajo kot arogantneža, to pa zmanjšuje priložnosti za osebnostno rast in razvoj.
 3. Valjenje krivde na druge - Kazanje s prstom na nekoga drugega, ker vam primanjkuje potrebno znanje, izkušnje, ustrezno vedenje ali zdrava presoja povzroči, da vas drugi dojemajo kot neprijetnega sodelavca oziroma nekoga s komer je težko najti skupni jezik. Takšni ljudje so nepriljubljeni in redko napredujejo.
 4. Pretirano kazanje čustev - Pretiravanje z motečimi izbruhi jeze, pritoževanji, frustracijami in solzami je za vaše nadrejene in sodelavce opozorilo. Ljudje dobijo vtis, da niste sposobni nadzirati svojih čustev in to ni nikoli dobro.
 5. Prepričanje, da nečesa ne zmorete - S takšno miselnostjo si lahko zelo škodujete. Prepričevanje samega sebe, da ne morete opraviti določenih nalog ali projektov, zagotovo vodi v neuspeh.
 6. Pritoževanje / nerganje - Kronični nergači se zmeraj osredotočajo na težave namesto, da bi razmišljali o morebitnih rešitvah. Namesto pritoževanja nad politikami, procesi in ljudmi, sprejmite tisto, česar ne morete spremeniti ali pa razmislite  o pozitivnih spremembah.  
 7. Čakanje na 'popoln trenutek' - Čakanje na 'popoln trenutek', da opravite določeno nalogo, večinoma privede do tega, da naloge niso opravljene takrat, ko bi morale biti. Če zmeraj čakate na popolne okoliščine za dokončanje določene naloge, lahko vpliva na to, da vas sodelavci vidijo kot nesposobnega in nezanesljivega.
 8. Dojemati sebe kot manjvrednega - Pomanjkanje samozavesti je recept za poklicno stagnacijo in nezadovoljstvo. Oklevanje, pasivnost in bojazljivost so lastnosti, ki delodajalcev ne privlačijo. Seveda pa je lahko škodljiva tudi pretirana samozavest.
 9. Sovražiti svoje delo - Ciničen občutek, odnos do vašega dela zmanjšuje vnemo in ovira vašo sposobnost, da se dokažete ter opravljate svoje delo tako, kot se od vas pričakuje in za kar ste plačani. V takšnem primeru bi se bilo pametno poskusiti preklopiti v 'prosti tek' ter se osredotočiti na manj neprijetne vidike svojega dela.
 10. Prepričanje, da ne morete najti boljše službe  - Ali ste vedeli, da vaša prepričanja vodijo vaša dejanja? Zagotovo imate znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih v tem trenutku nekdo potrebuje in išče.
 11. Odločitev, da molčite - Vsakič, ko se odločite, da boste svoje inovativne ideje obdržali zase, da kadar ne razumete določene zadeve, ne prosite za pojasnila, pošiljate napačno sporočilo vašim sodelavcem n nadrejenim, kot da vam je vseeno. Zavedajte se, da je odgovorno in aktivno sodelovanje praviloma hitro prepoznano in nagrajeno. 
 12. Čakanje na upokojitev - Če ste neaktivni ali pa svoje naloge opravljate z minimalnim naporom ter le čakate na upokojitev, ne pričakujte, da se vas bodo sodelavci spominjali. Zato razmislite, kakšno zapuščino želite pustiti ob odhodu v pokoj, kako naj se vas ljudje spominjajo, in temu primerno ravnajte.

Kako spremeniti svoje obnašanje, kako opustiti slabe navade?
Večina od nas težko prepozna nam škodljivo vedenje na delovnem mestu, saj smo vsi le ljudje in si prav vsi ne glede na delovno mesto ali plačo, ki jo prejemamo, zatiskamo oči pred tem. Najboljši način za prepoznavo svojih škodljivih navad in dejanj je, da o tem povprašamo ljudi, ki jim zaupamo. Dogovorimo se za kosilo s sodelavcem, s katerim komuniciramo vsak dan in si medsebojno zaupamo, poskusimo ustvariti sproščeno vzdušje in to osebo prosimo, naj bo odkrita do nas. Pojasnimo mu, da njegovo opažanje koristi tako nam kot tudi njemu in nenazadnje tudi organizaciji kot celoti.