Strani

sreda, 23. december 2015

Novoletne zaobljube

Zakorakali smo že v drugo polovico veselega decembra in se znašli v vrtincu dogajanj, nakupovanj in zaključkov vseh vrst. Se pa nezadržno približujemo tudi začetkom: začetku novega leta in še kakšnim drugim, ki jih radi ubesedimo v novoletnih zaobljubah. Jih tudi vi zapišete oziroma sklepate, ali pa ste nad njimi že obupali? Veliko ljudi namreč obupa, ko leto za letom sklepa zaobljube, ki se jih držijo kvečjemu kakšen teden ali mesec.

Ste se kdaj vprašali zakaj se to dogaja? Na koncu koncev imamo pri zaobljubah vendar najboljše namene in tudi čas ne more biti boljši (novo leto - nov začetek). Težava morda tiči v tem, da zaobljubam posvečamo preveliko pozornosti in se tako znajdemo pod pritiskom. Velikokrat se pri tem preveč osredotočimo na »kaj«, namesto na »kako«, ali na »je to realno in dosegljivo«, kar lahko vodi v neuspeh.

Pogosti napaki, ki jih delamo preden oblikujemo svojo zaobljubo sta, da se ukvarjamo s tem, »kaj bi naj« naredili in ne »kaj res želimo« narediti oziroma doseči. Še huje je, da se osredotočimo na to »kaj bi želeli nehati«, namesto na »kaj želimo začeti« (npr. »Kaj naj to leto naredim?«, »S čim bi moral prenehati?«, »Kaj drugi predlagajo, da naredim?«).

Če želite uspeti pri katerikoli spremembi, si jo morate resnično želeti. Če ne boste resno razmislili o tem, lahko novo leto pričnete z zaobljubo, kateri ne boste popolnoma predani. Brez tega pa niste motivirani za njeno uresničevanje in boste obupali pred prvo oviro. Torej, naj bodo vaše novoletne zaobljube odgovor na to, kaj resnično želite spremeniti in kako boste to dosegli. Pri tem pa lahko potegnemo tudi vzporednico s poslovnim svetom, kjer novoletne zaobljube pravzaprav zapišemo v letne načrte dela. Tudi ti naj bodo uresničljivi in odgovor na »kako«!

Jaz se bom za začetek odločila za več smeha in časa za kreativnost, kako, pa naj ostane moja skrivnost :).

Objavila: Mateja Karničnik

ponedeljek, 14. december 2015

Kako obdržati najboljše zaposlene

Zavzeti zaposleni so ključnega pomena za uspeh podjetja, zato se moramo zavedati, da se naše delo ne konča z zaposlitvijo odličnega delavca, temveč je potrebno ves čas spodbujati in izvajati aktivnosti razvoja zaposlenih, od razvoja kompetenc do nagrajevanja in si prizadevati obdržati najboljše delavce.

Raziskava, ki jo je izvedel BambooHR, kaže da je najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo s službo premalo priložnosti za napredovanje. Čeprav želimo najboljšim zaposlenim zvišati plačo in jim omogočiti napredovanje, pa vendar nimamo zmeraj možnosti za to, ni dovolj sredstev za zvišanje plače ali pa ni na voljo ustreznega delovnega mesta. Kaj lahko stori vodja? Zaposlenim lahko omogoči, da obstoječe delovno mesto prilagodijo svojim potrebam in željam. V nadaljevanju lahko spoznate nekaj strategij za ohranjanje najboljših zaposlenih v vašem podjetju.

Spodbudite zaposlene, da nenehno redefinirajo svoje delovno mesto
Mnogokrat zaposlene opis njihovih delovnih nalog omejuje, opravljajo naloge, katerih so naveličani ali pa jih preprosto ne marajo. Zaposlene je potrebno spodbuditi, da razumejo opis delovnih nalog kot nedokončen, in da ga lahko opravljanje določenih nalog prilagajajo svojim zmožnostim in potrebam. Na ta način bodo bolj zavzeti in odgovarjali na potrebe podjetja, hkrati in predvsem pa bodo izrabljali tudi svoje potenciale. Spodbudite jih, da sanjajo, da si postavijo višje cilje in jim dovolite, da razmišljajo o opisu delovnega mesta kot o izhodiščni točki in ne kot dokončni.

Zaposleni naj napišejo seznam delovnih nalog, ki jih želijo opravljati
Izkažite zanimanje za razvoj svojih zaposlenih. Zaprosite jih, da ustvarijo seznam delovnih nalog, ki jih ne razumejo kot delo. Delo, ki poudarja njihove prednosti in sposobnosti, se običajno ne zdi kot delo. Delo, ki zaposlene navdihuje, je seveda zanje manj utrujajoče, jim da občutek samozavesti in zato bodo zanj pripravljeni nameniti več časa, energije ter zbranosti. Že samo to, da pokažete zanimanje, zaposlenim da občutek, da jih cenite.  

Pomagajte vašim zaposlenim izraziti njihove prednosti
Morda ni realno črtati vse delovne naloge, ki utrujajo vaše najboljše zaposlene, vendar pa jim lahko pomagate določene delovne obveznosti prilagoditi tako, da poudarijo njihove prednostim. Vprašajte svoje zaposlene, katere manjše spremembe pri posameznih nalogah bi vpeljali, da bi opravljanje nalog bilo bolj po godu njihovim spretnostim.   

Spodbudite jih, da sodelujejo
Ljudje so edinstveni posamezniki, ki uživajo v različnih vrstah dela. Prosite jih, da sodelujejo s sodelavci, ki imajo različna znanja in interese. Ta korak se vam morda zdi rahlo nenavaden. Obstaja določena miselnost, ki temelji na tem, da bi naj si vsi prizadevali biti dobri na vseh področjih. Prosite jih, da navedejo tri najtesnejše sodelavce. Na katerem področju so ti dobri in kaj so za njih največji izzivi? Kje jim lahko vaši najboljši zaposleni priskočijo na pomoč? In kako lahko ti sodelavci pomagajo njim?

Če ne veste, pri katerih delovnih nalogah zaposleni najbolj uživajo, jih vprašajte
Večina zaposlenih domneva, da njihov vodja ve, na katerih področjih se najbolje znajdejo. Če vam vaši najboljši zaposleni ne bodo dali vedeti, kakšno delo jih motivira, jim boste morda dodelili naloge, za katere boste mislili, da jim ležijo ali pa takšne naloge, katerih se sami ne bi želeli opravljati. Da bi se izognili nezadovoljstvu vaših najboljših zaposlenih, jih prosite, da vam podajo primere delovnih nalog, ki bi jih želeli opravljati.

Preizkusite kakšno izmed opisanih strategij pri naslednjem pogovoru z najboljšimi zaposlenimi. Kmalu boste opazili, kako se izboljšuje njihova motiviranost in zagnanost za delo. Se pa pomena kakovostnega in motiviranega kadra za uspeh podjetja zavedamo tudi pri nas. Na tem področju izvajamo programe, ki so namenjeni izboljšanju kompetenc zaposlenih, kakor tudi motivaciji in dobremu počutju na delovnem mestu. Vabimo vas, da stopite stik z nami in skupaj poščemo dobro rešitev za vaše podjetje in vaše zaposlene.


ponedeljek, 07. december 2015

Potencial starejših


Starejši imajo bogate izkušnje in spretnosti, ki so na trgu dela še zmeraj zelo iskane. Podjetniki kot so Warren Buffett (85), Rupert Murdoch (84) in Richard Branson (65) so kljub temu, da so že presegli leta za upokojitev še zmeraj zelo uspešni in priljubljeni. Tako lahko razumemo, zakaj mediji trdijo, da so 80-ta nova 50-ta. 

Naše izkušnje iz usposabljanj za starejše (bodisi za iskalce zaposlitve, bodisi za zaposlene v podjetjih) kažejo da, kljub temu, da je diskriminacija starejših delavcev prepovedana, veliko starejših raje priredi življenjepis, da bi tako imeli več možnosti za  zaposlitveni razgovor. Tudi v marsikaterem podjetju se žal zgodi, da starejše delavce postopoma izključujejo iz pomembnih procesov, in jih tudi v glavnem ne  vključujejo v usposabljanja za pridobivanje kompetenc, ter jih raje pustijo,  da čakajo na upokojitev.

Bogate izkušnje
Medtem, ko so bogate izkušnje zelo cenjene, pa se delodajalci starejšim delavcem raje izogibajo. Malcolm Gladwell je trdil, da je potrebnih 10 000 ur prakse, da bi določeno spretnost osvojili. Zaradi bogatih izkušenj je delavec zagotovo vreden več na koncu svoje kariere kot na začetku, vendar se kljub temu večina delodajalcev obnaša kot, da izkušnje začnejo izgubljati vrednost, ko je delavec starejši od 50 let.

V ZDA so ljudje starejši od 80 let najhitreje rastoča starostna skupina in raziskave so pokazale, da se le-ti bolje počutijo in so srečnejši, če imajo priložnost za delo, pa čeprav kot prostovoljci. Lep primer tega je ameriška Vite Needle Company, kjer je povprečna starost zaposlenih 75 let -  krajši film o tem podjetju si lahko ogledate pod tem zapisom. Gospodarstvo pri nas, pa tudi drugod po svetu, izgublja veliko denarja, ker ne izkorišča bogatega znanja in izkušenj starejših delavcev.

Boljše vodenje podjetij
To še posebej velja za start-upe, ki so znani po zaposlovanju mladih delavcev. 27% zaposlenih v podjetjih, ki delujejo manj kot 5 let, je starih med 25 in 34 let. Zavedati se je potrebno tudi, da je za ta podjetja značilna visoka stopnja neuspeha, saj jih kar 90% ne uspe in eden izmed glavnih razlogov za to je ravno neizkušenost ustanoviteljev. Analiza 101 propadlih start-upov je pokazala, da so razlogi predvsem v pomanjkanju poznavanja trga in nepravilno zastavljenih poslovnih modelih. Starejši ljudje z veliko izkušnjami iz poslovnega sveta lahko mnogokrat pomagajo pri pomembnih odločitvah za nova in rastoča podjetja.   

''Staromodne'' vrednote so še vedno cenjene
Starejši delavci, pa četudi niso iz podjetniških voda, so skozi kariero razvili ogromno spretnosti. Morda niso tako vešči pri ravnanju z družbenimi mediji ali računalniškim programiranjem, imajo mnogo spretnosti, ki so zaželene. Business Insider je razkril, da so starejši delavci bolj pripadni, imajo dobro razvite vodstvene sposobnosti ter poznajo mnogo uveljavljenih strokovnjakov, s katerimi lahko sodelujejo.

Staromodne vrednote starejših delavcev lahko okrepijo kulturo podjetja, še zlasti v nestabilnem okolju v katerem so startupi. V Economistu je bilo zapisano, da se vrednote kot so potrpežljivost, varčnost in zaupanje gojijo skozi celotno življenje. Danes lahko prav te vrednote pomagajo startupom pri tem, da ta lažje prenesejo nihanja na trgu in ohranjajo dragocene delavce.

Ko je leta 2008 podjetja prizadela gospodarska kriza, so družinska podjetja najlažje prenašala recesijo, ki je sledila, in so se v večini primerov uspela izogniti odpuščanju zaposlenih. Mnogi smatrajo, da so razlogi za to predvsem v tem, ker so imela ta podjetja zaposlene tudi izkušene ljudi starejših generacij, kateri so znali prebresti težavne okoliščine, v katerih so se znašli. Za družinska podjetja je značilna tudi dobro razvita notranja kultura in vrednote, ki omogočajo, da zaposleni čutijo podporo tudi v težkih časih.

Strast do dela
Startupi imajo večinoma omejene proračune, zato večinoma iščejo ljudi, ki delajo zaradi tega, ker jih to osrečuje in ne le zaradi dobrega plačila. V praksi se strast do dela pripisuje le mladim, po drugi strani pa ta strast lahko opisuje upokojeno osebo, ki si preprosto želi nekaj zanimivega početi.

Zadovoljstvo, ki ga pridobimo iz izkušenj, se dejansko povečuje z leti in tako lahko mentorstvo pomaga, da starejši živijo bolj izpopolnjeno življenje. To je koristno tudi za podjetja kot so Michellin, General Mills in Boeing, ki ponujajo možnosti starejšim z veliko izkušnjami, da so mentorji mladim delavcem.

Čeprav so to zanimivi projekti, so daleč od realnega poslovnega sveta. Kaj, če bi upokojeni imeli večjo neposredno vlogo pri usmerjanju strateških pobud podjetij? Upokojenci bi lahko bili zaposleni v podjetju za krajši delovni čas, lahko bi za nižje stroške svetovali podjetnikom, ki so na začetku svojih karier, ali pa v neformalnih srečanjih enkrat mesečno novo zaposlenim pomagali pri razvoju njihovih karier. Možnosti za vključevanje sposobnih upokojencev je torej ogromno.

Dokler se bodo podjetja izogibala koriščenju tega bogatega vira znanja, bodo prav ona kot tudi celotno gospodarstvo veliko izgubila. Žal bodo s tem prikrajšani tudi starejši.

ponedeljek, 30. november 2015

Sedeti manj

Če je vaše delo podobno delu, ki ga opravljamo na eim, Centru razvoja človeških virov, to pomeni,  da pogosto sedite od 8 do 12 (ali celo več) ur na dan. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da četudi trdo delo skoraj vedno vodi do poslovnega uspeha, pa ima celodnevno sedenje za mizo lahko tudi negativne posledice.

V zadnjem času je veliko raziskav opozorilo na nevarne učinke dolgotrajnega sedenja. Nemška raziskava je pokazala, da je preveč sedenja prav tako nevarno kot kajenje – povečuje tveganje za sladkorno bolezen, bolezni srca in ožilja ter tudi nekatere oblike raka. Tveganje se dejansko poveča z vsakim dvournim obdobjem sedenja.

Druga raziskava objavljena v The Journal of National Cancer Institute potrjuje, da je lahko prekomerno sedenje usodno, saj poveča tveganje za raka na črevesju za 24%, raka maternice za 32% in raka na pljučih za 21%. Zares slaba novica pa je, da tudi telovadba ne zmanjša negativnih učinkov prekomernega sedenja.

Naša telesa niso bila ustvarjena za celodnevno sedenje za mizo in računalnikom. Številne statistike kažejo, da sedenje negativno vpliva na naš obtok, dihanje, telesno držo, težave s hrbtenico ter mnoga druga obolenja. Če k temu prištejemo še nepravilno prehrano in debelost, so učinki še slabši. Če dodamo še duševni vidik, spoznamo, da pomanjkanje gibanja povečuje utrujenost, zmanjša osredotočenost, poveča stres in zmanjša produktivnost.

Nekaj nasvetov za vključitev gibanja v vaš vsakdan:

Spremenite način kako sedite
Nov način sedenja, ki se imenuje gibajoče se sedenje, vam lahko pomaga, da se gibate in kurite kalorije na delovnem mestu. Posebni, nagibajoči se stoli omogočajo poskakovanje, premikanje in 'guganje', obenem pa vam pomagajo, da ohranite pravilno držo. Gibanje med sedenjem ima kumulativni učinek na zdravje in hkrati izboljšuje razpoloženje, sprošča ter nas napolni z energijo. Torej so ti stoli kot nalašč za sodobno delovno mesto.

Hodite, medtem ko govorite
Sprehajajte se po pisarni, ko opravljate telefonske klice. To vas bo sprostilo in vzpodbudilo ustvarjalnost.

Gibajte se vsako uro
Na mobilnem telefonu si nastavite opomnik ali alarm, da vas vsako uro opomni, da se pretegnete, sprehodite do tiskalnika ali pa greste po vodo.

Vzemite si 10-minutne odmore za vadbo
Ko smo v službi, težko najdemo čas za 30-minutno vadbo ali pa za obisk fitnesa. Namesto tega poskusite izvajati različne vaje za mizo v 10-minutnih intervalih. Lahko na primer naredite 50 počepov, 100 krat zamahnete z rokami naprej in 100 krat nazaj, napravite 10 do 15 sklec naslonjeni na mizo…

Spremenite svoje vedenje
Najdite načine za vadbo brez velikega napora oziroma, da bi preveč spreminjali vaše dejavnosti. Parkirajte avto na začetku parkirišča in se od tam sprehodite. Namesto dvigala uporabite stopnice, kadar potrebujete dokumente se vstanite in jih vzemite, ne pa se do njih zapeljati s stolom ali pa se sprehodite do sodelavca namesto, da mu pošljete e-pošto. 

Dejstvo je, da uspešno podjetje oz. organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Na eim, Centru razvoja človeških virov med drugim izvajamo programe za promocijo zdravja na delovnem mestu, kjer lahko pridobite znanja, ki bodo prispevala k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se zmanjšajo izostanki od dela, poveča motivacija, izboljša produktivnost, zmanjša fluktuacija zaposlenih in izboljša pozitivna in skrbna podoba. Več informacij o programih, ki jih izvajamo si lahko preberete v brošuri.

Želimo vam prijetno branje in veliko zdravja na delovnem mestu.

torek, 24. november 2015

Prednosti, ki jih imajo ženske pri vodenju spletnih podjetij

Tehnologija je vedno veljala za domeno moških, zato je pričakovati da jim je vodenje spletnih podjetij, ki so v zadnjih letih doživela velik razmah, bolj pisano na kožo. Pa vendar smo pri pregledu različnih virov našli kar nekaj lastnosti, značilnih za ženske, ki jim pri vodenju spletnih podjetij prinašajo prednosti pred moškimi. 

Prilagodljiv delovni čas
Ženske so veliko bolj vajene prilagajanja delovnega časa potrebam svojih otrok in družine. Ta sposobnost upravljanja in prilagajanja časa je lahko velika prednost, ko govorimo o poslovanju spletnih podjetij.

Opravljanje več nalog hkrati
Zavedati se moramo, da je za uspešno delovanje na spletu potrebno biti pripravljen opravljati več nalog hkrati. V določenem trenutku odgovarjamo na objave na družbenih omrežjih, potem posodabljamo vsebino na spletni strani in nato že preverjamo spletna plačila… in seznam nalog se nadaljuje. Ženske so praviloma bolj vajene »multitaskinga«.

Mreženje
Ženske se mreženja načeloma lotevajo na bolj pristen in skrben način kot moški.  Običajno se manj osredotočajo na to kakšno korist lahko od nekoga pridobijo, temveč bolj na to kako si lahko med seboj pomagajo, kar zagotovo vpliva na to, da postane mreženje bolj prijetna izkušnja za vse vpletene.

Večje zanimanje za navezovanje stikov kot za tehnološki napredek
Večina moških se zanima za tehnološki napredek in obvlada različne pripomočke, ki jih tehnologija ponuja, medtem pa ženske bolj kot igranje s temi pripomočki zanima, kako le-te uporabiti za navezovanje stikov. V preteklosti je pomanjkanje volje za osredotočanje na razvoj tehnologije lahko oviralo napredek. Danes pa večina tehnologij deluje že »sama od sebe«, kar je odlično, saj nam omogoča, da se osredotočimo na spletno poslovanje in tako ne rabimo časa namenjati tehnologiji, ki stoji za tem.

Potrpežljivost
Tudi kadar gre za potrpežljivost pri čakanju na določene rezultate/učinke smo si moški in ženske različni. Moški želijo rezultate videti takoj, medtem ko so ženske praviloma bolj potrpežljive. Zaradi tega ženske tudi ne obupajo tako hitro in so pripravljene sprejeti počasnejši pristop, ki ne prinaša takojšnih koristi, vendar pa lahko vodi do uspeha na srednji in dolgi rok.

Karierni premor zaradi materinstva
To se seveda ne nanaša na vse ženske ali pa na ženske vseh starosti, vendar pa jim materinstvo ponuja priložnost za spremembe na njihovi karierni poti. Ogromno uspešnih žensk na področju spletnega podjetništva je imelo prej v življenju zahtevne kariere v različnih poklicih.

Najem zunanjega izvajalca
Ženske so prej pripravljene najeti zunanjega izvajalca za izvedbo določenih nalog, ki jim predstavljajo težavo. Moški si po naravi želijo vse opraviti sami (vsaj na začetku), medtem pa imajo ženske pogosto bolj pragmatičen pristop in se osredotočijo na naloge, ki jih obvladajo ter prepustijo tista področja na katerih ne blestijo oziroma se z njimi nočejo ukvarjati, drugim.

Ženske prej prosijo za pomoč kot moški
Ženske so prej pripravljene ponuditi pomoč in tudi prositi zanjo. Moški pa imajo odpor do tega, da bi zaprosili za pomoč tudi na področjih, kjer bi jo potrebovali, saj morebiti to vpliva na njihovo prepričanje, da so sposobni rešiti vse težave sami.  Ženske drugih ne vidijo kot tekmece, ki jih je potrebno premagati in so zato prej pripravljene pomagati drugim ženskam na poti do uspeha. Takšen odnos je zelo zdrav in pozitiven. Seveda obstajajo tudi moški, ki so podobnega mišljenja in imajo enak odnos, vendar je to načeloma prej opaziti pri ženskah.

Ženske imajo bolj razvit čut za družbene medije in pisanje blogov
Seveda obstaja tudi nekaj moških, ki pišejo objave na družbenih medijih in blogih, ki so zelo nadarjeni in imajo smisel za to, pa so kljub temu ženske v veliki večini tiste, ki prednjačijo, kar se tiče čuta za pisanje raznih člankov. Pri prebiranju spletnih vsebin smo lahko vedno znova presenečeni nad  učinkovitostjo in strokovnostjo večine avtoric. Zdi se, da imajo resničen smisel za ustvarjanje vsebin, ki temo naredijo zanimivo in jo oživijo.

Ženske si ne otežujejo toliko dela s pred-analiziranjem določenega področja kot to počnejo moški
Ženske se po navadi veliko prej in enostavneje lotijo določene naloge. Na primer, ženske, ki koristijo poslovne svetovalce, bodo vsaj poskušale vpeljati v svoje poslovanje predlagani način preden ga ovržejo, ali pa celo nasvete upoštevale v celoti. Na drugi strani pa moški pogosto dvomijo v to kar slišijo ali preberejo ter so mišljenja, da mora obstajati kakšen boljši način in zato preberejo še več knjig, se udeležijo več usposabljanj, si ogledajo več video vsebin ali pa česar koli drugega za kar menijo, da bo jim dalo odgovor, ki ga želijo. Takšno pred-analiziranje moških lahko resno ovira njihov napredek. Odnos žensk, ki temelji na pridobivanju in natančnem sledenju navodil je veliko bolj pozitiven in bo z veliko večjo verjetnostjo prinesel uspeh.


Tudi na eim, Centru razvoja človeških virov smo v okviru projekta e-BEL spodbudili podjetnice k  uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poslovanju, spodbujanju inovacij in izboljšanju poslovne konkurenčnosti. Precej teh podjetnic danes zelo aktivno uporablja različna spletna orodja pri svojem poslovanju, kar potrjuje zgoraj zapisane navedbe in je lahko spodbuda za še večje število žensk, da se odločijo za ustanavljanje ali vodenje spletnih podjetij. 

torek, 10. november 2015

Večni izziv: motivacija zaposlenih

Zadovoljni delavci so produktivni delavci. Toda kako motivirati delavce, da bodo delali trdo in pomagali vašemu podjetju rasti? Na srečo motiviranje zaposlenih ne zahteva veliko sredstev. V bistvu je včasih potrebno le, da jim namenite nekaj minut in/ali jih toplo pozdravite. V podjetju boste morali povečati prihodke in produktivnost, kar pomeni, da morajo vaši zaposleni delati kar se da učinkovito. Za dober začetek upoštevajte naslednje nasvete za motiviranje zaposlenih.


Komunicirajte bolje
Če vas zaposleni poznajo le kot obraz iz časopisa/novic podjetja ali kot ime iz e-pošte, ne bodo motivirani za doseganje ciljev, ki jih postavite. Na žalost se pomembnost komunikacije med zaposlenimi prepogosto spregleda. Dobro je, da z zaposlenimi pogosto komunicirate in sicer osebno. Zaposleni se morajo počutiti cenjene in osebna komunikacija je najboljši način, da jim pokažete svojo hvaležnost za trdo delo, ki ga opravljajo.

Bodite vzor
Ne morete pričakovati, da bodo vaši zaposleni trdo delali in se obnašali kot si vi želite, če jim sami ne boste za vzor. Če boste zaposlenim pokazali vaše navdušenje in vnemo za doseganje postavljenih ciljev podjetja, bodo se tudi oni zavzemali za dosego teh ciljev. Dobro razpoloženje je vedno nalezljivo – zlasti v delovnem okolju.

Povečajte občutek pomembnosti zaposlenih
Dajte zaposlenim več besede pri načinu opravljanja svojega dela. Prosite jih za prispevke in predloge za izboljšanje njihove učinkovitosti na delovnem mestu. Večina zaposlenih ima ideje o tem, kako so lahko pri delu učinkovitejši, vendar jih morebiti ne bodo delili z vami, če jih o njih sami ne povprašate. Uporabite redne razgovore z zaposlenimi za razpravo o možnih izboljšavah. Vendar pa za motivacijo zaposlenih ni dovolj, da jih o izboljšavah le povprašate, temveč je pomembno, da njihove nasvete upoštevate ter jih tudi pričnete izvajati. Zaposlenim morate dati ustrezne pristojnosti, da lahko sami sprejemajo določene odločitve (in zanje ne potrebujejo vaše predhodne odobritve) kot je na primer zagotavljanje storitev strankam.

Ponudite jim možnost za napredovanje
Zaposleni delajo bolj zavzeto in motivirano, kadar vedo, da si prizadevajo za nekaj. Kadar menijo, da nimajo možnosti za napredovanje, v svoje delo ne bodo vložili enakega napora. Seveda si nihče ne želi službe v kateri ima občutek kot, da se je znašel v 'slepi ulici'. Motivirajte zaposlene tako, da jih vključite v usposabljanja na področjih, ki so pomembna za njihov karierni razvoj in jim dajejo večjo možnost napredovanja. Spodbujanje zaposlenih pri kariernem razvoju je pomembno in zelo dragoceno tudi za vas kot podjetje, saj vam to omogoča, da zgradite ugled kot podjetje, kjer je odlično delati.     

Zagotavljajte spodbude
Spodbude zmeraj povečajo motivacijo zaposlenih – in niti ni nujno, da so drage. Zaposlenim lahko ponudite spodbude kot so dodaten plačan dela prost dan, darilni boni, vstopnice za kino ali kakršenkoli drug ne predrag način, da jim pokažete svojo hvaležnost. Seveda so tudi denarne nagrade zmeraj dobra spodbuda.

petek, 30. oktober 2015

Moja karieraV naši organizaciji se že dobrih 18 let ukvarjamo z razvojem človeških virov in spodbujamo celovit razvoj kadrov, saj je moč organizacij in podjetij v znanju, veščinah in odgovornostih. Za krepitev te moči pomagamo zmanjševati razkorak med trenutnimi in zahtevanimi kompetencami zaposlenih ter razviti spodbudno delovno okolje in odnose, ki zaposlenim nudijo motivacijo za poklicni in osebni razvoj, pri njih pa krepijo zavzetost za doseganje skupnih ciljev. Smo usposobljena in zavzeta skupina strokovnjakov z večletnimi izkušnjami, ki prenaša najsodobnejše pristope in rešitve na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja v slovensko prakso. Zavedamo se, da odličnost ustvarjamo ljudje, zato skrbimo za nenehen strokovni in osebni karierni razvoj ter za dobre odnose v naši organizaciji in okolju.  

Kariera je izraz za uveljavitev, uspeh na kakem področju delovanja, in če se tradicionalne definicije kariere nanašajo predvsem na napredovanje znotraj organizacije, so meni in mojemu delovanju bliže sodobnejše definicije, to so definicije spremenljive kariere, ki jo upravlja posameznik in ne organizacija, glavni vrednoti pa sta svobodo in rast. Če se ozrem na svojo dolgoletno, več kot trideset letno delovno kariero in jo gledam skozi zaporedje delovnih položajev, ki sem jih zasedala v svoji zaposlitveni dobi, lahko rečem, da že dve desetletji zasedam vodilna mesta v organizaciji in pravzaprav po karierni letvici nimam možnosti napredovati na višji položaj. Je morda čas, da zamenjam organizacijo, da bom lahko napredovala na višji položaj? Si to želim, so takšni moji karierni cilji? Sem morda premalo ambiciozna na svoji karierni poti, saj že 30 let vztrajam v isti organizaciji?  

Če omenim definicijo kariere »Kariera so vsa dela, ki jih posameznik opravlja v svojem poklicnem življenju« (Werther in Dalavis, 1998) in pogledam na kariero kot aktiven proces večanja kompetentnosti, pridobivanja novih znaj in spretnosti, potem lahko rečem, da je moja kariera zelo bogata. V svoji karieri sem najprej delovala in pridobivala kompetence na področju družbenega razvoja, sodelovala pri pripravi dolgoročnih in srednjeročnih planov občin in regije, analiz, resolucij, sodelovala v več raziskavah, delovala na področju spodbujanja razvoja podjetništva in zadnjih osemnajst let na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja 

Če pogledam na svojo kariero v zadnjih osemnajstih letih, ko delujem v glavnem znotraj področja razvoja človeških virov, in pomislim na to, da sem v tem obdobju sodelovala pri pripravi in izvedbi preko 80 mednarodnih projektov, potem lahko rečem, da sem v tem obdobju imela kar 80 »karier«. Saj lahko na vsak tak projekt gledam kot na eno malo kariero, saj je treba prepoznati izziv v okolju, zanj poiskati rešitev, vzpostaviti partnerstvo, pripraviti prijavo in projekt prijaviti na ustrezen razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti, da bi lahko dosegli načrtovane rezultate in družbene spremembe. Tako skozi sodelovanje v mednarodnem partnerstvu pridobivam nove kompetence na različnih področjih, prenašam svoja znanja in izkušnje in sodelujem pri razvoju novih pristopov, metod za razvoj posameznikov in družbe. V Centru razvoja človeških virov, ki ga vodim, prenašamo dobre prakse in s krepitvijo kompetenc organizacij in skupnosti prispevamo k povečanju zmogljivosti posameznikov in učinkovitejši družbi. Torej ni nujno kariera samo napredovanje na višje položaje v organizaciji ali družbi, temveč je tudi in predvsem pridobivanje kompetenc in rast na različnih področjih delovanja. 

Zato Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato da lahko storijo tisto, kar morajo storiti (Dennis Weitley). 

Objavila: Sonja Gavez

petek, 16. oktober 2015

Koraki do napredovanja

Se počutite, kot da ste obtičali na trenutnem delovnem mestu? Si želite zaposlitve, ki vas navdihuje in je dobro plačana? Si želite napredovati? Napredovanje ne pride samo od sebe, biti morate potrpežljivi,  ambiciozni, dobro delovati v timu, se znati predstaviti v dobri luči. Ponujamo vam nekaj nasvetov  za napredovanje: 

1. Zaposlite se v podjetju, ki vam omogoča osebnostno rast in razvoj - Vrsta podjetja, kjer ste zaposleni določa potencial za vaše napredovanje. Kadar iščete zaposlitev, jo iščite pri podjetjih, ki vam nudijo možnosti napredovanja. Ni vam potrebno delati v velikih korporacijah, čeprav te po navadi ponujajo več možnosti za napredovanje. Pomembno je, da podjetje, v katerem se bi želeli zaposliti, dobro posluje in raste.

2. Osredotočite se in dajte vse od sebe na delovnem mestu - Odlične ocene uspešnosti vašega dela še niso dovolj za napredovanje, vendar pa k napredovanju zagotovo prispevajo. Na napredovanje vplivajo tudi dejavniki kot so: čim manj izostankov z dela, točnost in pripravljenost vložiti dodaten napor, kadar je to potrebno, saj to kaže vašo zavzetost za delo.

3. Poskrbite, da bo dobro opravljeno delo opaženo - Vaši rezultati ne govorijo sami zase, poskrbite, da bodo opaženi, vendar se pri tem ne hvalite preveč in ne poveličujte svojega dela. Bodite v stiku z vašim nadrejenim in poskrbite, da bo ta opazil vaše dobro opravljeno delo (predvsem takrat, ko boste zares zelo uspešni). Ne postavljajte se v središče pozornosti, vendar kljub temu poskrbite, da bodo ljudje vedeli kdo ste in da boste poželi zasluge za dobro opravljeno delo.

4. Poskrbite za priljubljenost - V idealnem svetu bi bilo napredovanje odvisno le od uspešnosti opravljenega dela. Vendar ne živimo v idealnem svetu in na napredovanje mnogokrat vpliva »politika pisarn«. Razvijte in uporabljajte tehnike spretnosti ravnanja z ljudmi. Bodite prijazni do sodelavcev, nadrejenih in do podrejenih, bodite pripravljeni ponuditi pomoč, kadar jo potrebujejo. Vzpostavite dobre odnose s sodelavci in navežite stike z ljudmi, ki v podjetju sprejemajo odločitve. Udeležujte se dogodkov, ki jih organizira vaše podjetje in se tam mrežite z ostalimi zaposlenimi v vašem podjetju.

5. Poskrbite, da bodo pravi ljudje vedeli, da si želite napredovati - Ne bojte se nadrejenim povedati o svojih kariernih ciljih – večina nadrejenih vas bo povprašala o ciljih in vam pri doseganju le-teh pomagala. Še naprej opravljajte svoje delo dobro in ne dajajte vtisa, da ste naveličani svojega dela. Pomembno je, da ljudje, ki odločajo o napredovanju, vedo na katero delovno mesto želite napredovati.

6. Prijavite se na prosta delovna mesta v vašem podjetju - Dandanes ne smete le čakati, da napredovanje 'pade z neba'. To se sicer včasih zgodi, večinoma pa je napredovanje postopek, od prijave na delovno mesto, do razgovora in tekmovanja tudi z zunanjimi kandidati. 
 • Prijavite se le na ustrezna razpisana delovna mesta, ne prijavite se na vsa le zato, ker so nekoliko bolje plačana kot vaše. Iščite delovna mesta, ki vas res zanimajo in ste za njih tudi ustrezno usposobljeni. Ni nujno, da imate vse kompetence, ki so navedene v opisu delovnega mesta, vendar pa morate narediti vtis, da boste delo vestno in kakovostno opravljali. 
 • Ne podcenjujte postopka prijave. Notranji kandidati (kandidati, ki so že zaposleni v podjetju) prepogosto mislijo, da imajo prednost pred zunanjimi kandidati, vendar raziskave kažejo, da je le tretjina delavcev, ki zasede boljša razpisana delovna mesta, že bila prej zaposlena v tem podjetju. Zunanji kandidati so lahko zelo konkurenčni, saj se zavedajo, da se morajo še posebej potruditi, da bi dobili zaposlitev. Razen tega pa tudi podjetja včasih želijo v podjetje pripeljati nekoga novega, z drugačnimi spretnostmi in pogledi. Pomembno je torej, da ste še naprej zavzeti za delo, ki ga trenutno opravljate ter, da se prikažete v pozitivni luči, kot bi se pri prijavi na katerokoli drugo delovno mesto izven vašega podjetja.

7. Pridobivajte nova znanja in spretnosti - Včasih ni dovolj, da ste odlični pri opravljanju svojega dela, temveč morate razvijati znanja, ki so zanimiva na trgu in tako pokažete, da ste pripravljeni na večjo odgovornost. Ko boste pridobili znanja in spretnosti, ki zelo presegajo zahtevana znanja za opravljanje vašega trenutnega dela, bo vaš delodajalec najverjetneje spoznal, da s tem, ko ostajate na istem delovnem mestu in ne napredujete,  podjetje izgublja vaš talent, znanja in spretnosti. 
 • Pojdite v šolo. Diplomirajte, če še niste. Če ste že diplomirali in menite, da bi vam pomagalo pri doseganju kariernih ciljev, opravite še magisterij ali doktorat. Razmislite, kateri programi bi vam pomagali pri napredovanjih v prihodnosti. Včasih so pri napredovanju potrdila in licence ter razni tečaji, na primer tečaji za izboljšanje računalniškega znanja ali znanj na področju računovodstva veliko bolj pomembni kot pa diploma. Na voljo je veliko izobraževalnih programov, ki se izvajajo zvečer ali pa celo med vikendi, prav tako pa obstaja vse več akreditiranih programov in možnosti samoizobraževanja preko spleta. Morda bo delodajalec tudi kril stroške dodatnega izobraževanja. 
 • Naučite se dodatni tuj jezik. Zaradi vse večje globalizacije sveta vse več podjetij išče ljudi, ki govorijo več jezikov. Znanje tujih jezikov pomeni tudi, da ne boste potrebovali prevajalcev, kar vam omogoča, da se prijavite tudi na delovna mesta izven meja države, v kateri trenutno delate. 
 • Delajte na projektih. Ti so lahko odličen način za razširitev vašega znanja in spretnosti ter za povezovanje z ljudmi iz drugih oddelkov. Mnogi se pri tem počutijo neprijetno, saj jim takšno delo predstavlja velik izziv in je za njih nekaj novega, nepoznanega. 
 • Opravljajte delo prostovoljca. Če niste pridobili novih spretnosti na delovnem mestu, ki ga opravljate, lahko v prostem času opravljate delo kot prostovoljec pri kakšni neprofitni organizaciji. Velike, priznane neprofitne organizacije skoraj vedno ponujajo priložnosti za učenje. Vaše dobro delo v skupnosti vam bo zagotovo v pomoč pri napredovanju.

8. Poiščite si mentorja - Dober odnos z managerjem ali drugim nadrejenim vam lahko odpre marsikatera vrata. Prav tako boste na ta način najverjetneje izvedeli veliko o podjetju in delovnih mestih, katera si morda želite zasesti v prihodnosti. Obenem boste pridobili zaveznika, ki bo za vas dal kakšno dobro besedo, ko se boste odločili prijaviti na kakšno bolje plačano delovno mesto v podjetju. Morda pa vas bo prav mentor pripravil za svoje delovno mesto, ko bo ta odšel v pokoj ali pa sam napredoval.

9. Pripravite naslednika - Ste tako dobri pri opravljanju svojega dela, da ste nepogrešljivi, obenem pa ste tako nepogrešljivi na vašem trenutnem delovnem mestu, da bi lahko podjetje propadlo, če bi zapustili svoj položaj. Rešitev tega problema je, da izberete enega izmed zaposlenih ter ga učite in usposobite, da bo ta lahko stopil v vaše čevlje, ko boste napredovali. Naj vas ne bo strah, da bi lahko v tem primeru prav ta oseba, ki jo usposabljate za svoje delovno mesto, prevzela vašo službo, saj če dobro opravljate svoje delo in še naprej pridobivate nova znanja in spretnosti, je ta strah odveč. V takšnem primeru lahko izgubite svoje delovno mesto le tako, da napredujete na višje in bolje plačano delovno mesto. Usposabljanje drugega zaposlenega tudi kaže, da imate razvite vodstvene sposobnosti in ste pripravljeni pomagati drugim, da tudi oni izboljšajo svoje spretnosti in znanja.

10. Razvijte novo delovno mesto - Če ugotovite boljši način za opravljanje vašega dela ali pa vidite potrebo po ustanovitvi novega delovnega mesta, se ne bojte o tem pogovoriti z vodstvom. Ker ste vi tisti, ki ste prepoznali potrebo po novem delovnem mestu in ste verjetno najbolj usposobljeni za ta položaj, boste verjetno prav vi prejeli nove odgovornosti, čeprav to sprva še ne pomeni povišanja plače.

11. Iščite zaposlitev drugje - Če se vam iz kakršnegakoli razloga zdi, da pri trenutnem delodajalcu nimate pravih možnosti za napredovanje je čas, da začnete iskati priložnosti drugje. Če čutite veliko pripadnost delodajalcu, je to za vas težka odločitev, vendar morate razmisliti, kaj je najbolje za vašo kariero, saj boste v nasprotnem primeru nezadovoljni. Raziskave kažejo, da okrog 75% zaposlenih išče novo službo praktično ves čas, torej zagotovo niste edini.

petek, 02. oktober 2015

Kako s svojim obnašanjem in navadami vplivamo na razvoj lastne kariere?

Ste se že kdaj vprašali, zakaj v življenju niste tako uspešni, kot želite? Ste kdaj pomislili, da z vašim obnašanjem in navadami vplivate na razvoj vaše kariere, na vaše življenje? Vsak izmed nas ima slabe navade in  velikokrat se teh sploh ne zavedamo, ne vemo kako s svojim obnašanjem vplivamo na odnose v življenju in v delovnem okolju, na uspešnost tima, na delovne rezultate ter nenazadnje, da s takšnim obnašanjem sabotiramo razvoj svoje lastne kariere. Navade ali obnašanje, s katerim škodujete samemu sebi vpliva na to, da vas ljudje okoli vas ne marajo, se vas izogibajo, vas ne cenijo, vam ne zaupajo in priložnosti kar bežijo mimo vas.

Sylvia Hepler, strokovnjakinja za razvoj kariere in avtorica “Learning Leadership Through Loss” navaja 12 slabih navad oziroma načinov obnašanja, ki lahko resno škodijo vaši karieri.

 1. Kritiziranje nadrejenih - Šepetanje za hrbtom, opozarjanje nadrejenega na njegove napake, označevanje nadrejenega za patetičnega ali nesposobnega, vas postavlja v neugoden položaj. Če se tako obnašate, ne morete pričakovati napredovanja ali kakšne dolgotrajnejše zaposlitve.
 2. Obnašanje kot da se ne morete naučiti ničesar novega  - Če se obnašate tako, kot da vam je vse jasno, vas lahko ljudje dojemajo kot arogantneža, to pa zmanjšuje priložnosti za osebnostno rast in razvoj.
 3. Valjenje krivde na druge - Kazanje s prstom na nekoga drugega, ker vam primanjkuje potrebno znanje, izkušnje, ustrezno vedenje ali zdrava presoja povzroči, da vas drugi dojemajo kot neprijetnega sodelavca oziroma nekoga s komer je težko najti skupni jezik. Takšni ljudje so nepriljubljeni in redko napredujejo.
 4. Pretirano kazanje čustev - Pretiravanje z motečimi izbruhi jeze, pritoževanji, frustracijami in solzami je za vaše nadrejene in sodelavce opozorilo. Ljudje dobijo vtis, da niste sposobni nadzirati svojih čustev in to ni nikoli dobro.
 5. Prepričanje, da nečesa ne zmorete - S takšno miselnostjo si lahko zelo škodujete. Prepričevanje samega sebe, da ne morete opraviti določenih nalog ali projektov, zagotovo vodi v neuspeh.
 6. Pritoževanje / nerganje - Kronični nergači se zmeraj osredotočajo na težave namesto, da bi razmišljali o morebitnih rešitvah. Namesto pritoževanja nad politikami, procesi in ljudmi, sprejmite tisto, česar ne morete spremeniti ali pa razmislite  o pozitivnih spremembah.  
 7. Čakanje na 'popoln trenutek' - Čakanje na 'popoln trenutek', da opravite določeno nalogo, večinoma privede do tega, da naloge niso opravljene takrat, ko bi morale biti. Če zmeraj čakate na popolne okoliščine za dokončanje določene naloge, lahko vpliva na to, da vas sodelavci vidijo kot nesposobnega in nezanesljivega.
 8. Dojemati sebe kot manjvrednega - Pomanjkanje samozavesti je recept za poklicno stagnacijo in nezadovoljstvo. Oklevanje, pasivnost in bojazljivost so lastnosti, ki delodajalcev ne privlačijo. Seveda pa je lahko škodljiva tudi pretirana samozavest.
 9. Sovražiti svoje delo - Ciničen občutek, odnos do vašega dela zmanjšuje vnemo in ovira vašo sposobnost, da se dokažete ter opravljate svoje delo tako, kot se od vas pričakuje in za kar ste plačani. V takšnem primeru bi se bilo pametno poskusiti preklopiti v 'prosti tek' ter se osredotočiti na manj neprijetne vidike svojega dela.
 10. Prepričanje, da ne morete najti boljše službe  - Ali ste vedeli, da vaša prepričanja vodijo vaša dejanja? Zagotovo imate znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih v tem trenutku nekdo potrebuje in išče.
 11. Odločitev, da molčite - Vsakič, ko se odločite, da boste svoje inovativne ideje obdržali zase, da kadar ne razumete določene zadeve, ne prosite za pojasnila, pošiljate napačno sporočilo vašim sodelavcem n nadrejenim, kot da vam je vseeno. Zavedajte se, da je odgovorno in aktivno sodelovanje praviloma hitro prepoznano in nagrajeno. 
 12. Čakanje na upokojitev - Če ste neaktivni ali pa svoje naloge opravljate z minimalnim naporom ter le čakate na upokojitev, ne pričakujte, da se vas bodo sodelavci spominjali. Zato razmislite, kakšno zapuščino želite pustiti ob odhodu v pokoj, kako naj se vas ljudje spominjajo, in temu primerno ravnajte.

Kako spremeniti svoje obnašanje, kako opustiti slabe navade?
Večina od nas težko prepozna nam škodljivo vedenje na delovnem mestu, saj smo vsi le ljudje in si prav vsi ne glede na delovno mesto ali plačo, ki jo prejemamo, zatiskamo oči pred tem. Najboljši način za prepoznavo svojih škodljivih navad in dejanj je, da o tem povprašamo ljudi, ki jim zaupamo. Dogovorimo se za kosilo s sodelavcem, s katerim komuniciramo vsak dan in si medsebojno zaupamo, poskusimo ustvariti sproščeno vzdušje in to osebo prosimo, naj bo odkrita do nas. Pojasnimo mu, da njegovo opažanje koristi tako nam kot tudi njemu in nenazadnje tudi organizaciji kot celoti.

petek, 25. september 2015

Podjetniki in e-izobraževanje

Hiter razvoj digitalnih tehnologij in razmah njihove uporabe močno posega na številna področja našega življenja. Digitalne tehnologije spreminjajo načine iskanja informacij, komuniciranja, branja knjig in še marsikaj. Močno spreminjajo tudi način delovanja, kar na eni strani pomeni, da imajo podjetja na voljo ogromno priložnosti za izboljšanje notranje organiziranosti, pri dostopu do novih virov financiranja, promociji, vstopu na globalni trg, na drugi strani pa to pomeni, da podjetja potrebujejo ustrezna znanja, sicer jim grozi, da bodo v spremenjenih razmerah postala nekonkurenčna. Tudi izobraževanje je področje, na katerega so digitalne tehnologije močno posegle, tako da je klasične načine izobraževanja dopolnilo e-izobraževanje, ki omogoča podjetnikom lažji in hitrejši dostop do novih znanj, še posebej, če upoštevamo vedno večjo dostopnost do širokopasovnega spleta in razširjenost prenosnih naprav (mobilni telefoni, tablice).

Na podlagi naših izkušenj in vedenja o tej problematiki, izpostavljamo problem še vedno premajhne uporabe digitalnih tehnologij v izobraževalne namene. Tako bodoči podjetniki iz izobraževalnih programov vstopajo v svet podjetništva brez ali pa z zelo omejenimi znanji s področja digitalnih tehnologij, ki pa jih pri svojem poslovanju nujno potrebujejo. V e-izobraževanju se digitalne tehnologije prepogosto uporabijo le za podajanje snovi in preverjanje znanja udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja. Knjige, delovne zvezke ali zapiske predavanj so nadomestila gradiva, naložena v različnih e-učilnicah, preverjanje znanja pa namesto v prostorih izvajalca poteka na spletu. Z vidika časovne in lokacijske dostopnosti izobraževanja za udeležence je to sicer nedvomno korak naprej, vendar je to le vrh ledene gore, ki v sebi skriva celoten potencial, s katerim lahko digitalne tehnologije prispevajo h kakovostnejšim programom izobraževanja, ki so prilagojeni potrebam udeležencev. Digitalna orodja, kot so blogi, skupinski video pogovori, infografike, webinarji, Wiki pa tudi razna spletna družbena omrežja ponujajo nešteto možnosti za take programe.

Prav to področje smo, skupaj s partnerji iz 6 držav EU, raziskovali v okviru projekta DIGA. Pri anketiranju podjetnikov, izvajalcev ter udeležencev programov izobraževanja s področja podjetništva smo spoznali veliko zanimivih pa tudi presenetljivih stvari. Vabimo vas, da si več o tem preberete v raziskavi (v angleškem jeziku) ali v povzetku (v slovenskem jeziku).

Ugotovitve raziskave nam bodo v veliko pomoč pri razvoju novega programa usposabljanja za izvajalce izobraževalnih programov s področja podjetništva, ki ga bomo spomladi naslednje leto pilotno preizkusili tudi v Sloveniji. S tem programom bomo poskušali slediti potrebam po novih, inovativnih pristopih, ki odgovarjajo na zahteve sodobnega časa in izrabili potencial, ki ga prinaša uporaba digitalnih tehnologij. Vabimo vas, da nas spremljate in sledite, ali nam bo to uspelo, v kolikor pa se tudi vi ukvarjate z izobraževanjem podjetnikov, vas vabimo, da sodelujete pri testiranju novega programa in se vključite v usposabljanje.  

petek, 18. september 2015

Ženski in moški poklici

V 17-ih letih našega delovanja smo se na eim, Centru razvoja človeških virov že velikokrat ukvarjali  z vprašanjem zaposlovanja žensk, poklicne segregacije, stereotipov o spolu in kar je še takšnega. Veliko je bilo razprav ter izmenjav mnenj in prepričanj glede »moških« in »ženskih« poklicev, kar nekaj izvedenih projektov in razvojnih usposabljanj. Pa vendar se še vedno vračamo k istemu vprašanju: kateri poklici so primerni za ženske?  

Dejstvo je, da se ženske na trgu dela še vedno spopadamo z različnimi ovirami, segregacijo in predsodki. Prav ti so tisti, ki stereotipno določajo tipično moške in ženske poklice. Ti stereotipi so včasih tako močni, da vplivajo na naše odločitve pri izbiri poklica in razvoju kariere ter nas na ta način omejujejo. Po drugi strani velikokrat slišim od predstavnikov podjetij, da so ženske v nekaterih »tradicionalno moških« poklicih izredno uspešne in zaželene, vendar jih je težko prepričati, da se zaposlijo na takšnih delovnih mestih. Kar nekaj delodajalcev mi je potrdilo, da so kot CNC operaterke izvrstne delavke, prav tako tudi kot kontrolorke, varilke, ipd. Je pa res, da so nekatera od teh del fizično zelo zahtevna, pa še tukaj naj velja, da vsi moški niso »veliki in močni«, kar nekaj se jih najde v mušji kategoriji. Mimogrede, tudi vsi »ženski poklici« niso fizično nezahtevni, če samo pomislimo na zaposlene v zdravstveni negi in oskrbi, ki dvigujejo in oskrbujejo tudi težje bolnike oz. oskrbovance.

Veliko bi lahko še napisala, a ker nisem ljubiteljica monologov vas vabim, da se nam pridružite na TRŽNICI ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTI ZA ŽENSKE, ki jo skupaj z Zavodom za zaposlovanje in Fundacijo PRIZMA organiziramo 24.9.2015 v Mariboru, Tkalski prehod 4. Na dogodku bo dovolj priložnosti za razpravo, izmenjavo mnenj in dobrih praks. Vabljeni!

Objavila: Mateja Karničnik


torek, 15. september 2015

Zakaj pa ne?

S sodelavkami in sodelavci na eim, Centru razvoja človeških virov sledimo novostim in trendom na področju razvoja ljudi, kompetenc, vodenja in kariere, pri čemer pa se je nujno posvetiti tudi novostim in trendom na področju tehnologij in komuniciranja. Tako razen na spletni strani komuniciramo tudi preko Facebooka, Twitterja, LinkedIna… in zakaj ne preko bloga? To vprašanje smo si zastavili pred kratkim in odgovor je bil hitro tukaj: Res, zakaj pa ne?! Priprave so stekle hitro in ni bilo posebnih težav pri dogovoru, kdo bo skrbel za tehnično plat in kdo za vsebinsko. Skupaj delamo nekateri že kar 17 let in v tem času smo se dobro spoznali. Zdaj ste na vrsti vi – da nas spoznate še v nekoliko drugačni luči, da spoznate naša razmišljanja, naše aktivnosti in še kakšno skrivnost. Se beremo!