Strani

sreda, 23. december 2015

Novoletne zaobljube

Zakorakali smo že v drugo polovico veselega decembra in se znašli v vrtincu dogajanj, nakupovanj in zaključkov vseh vrst. Se pa nezadržno približujemo tudi začetkom: začetku novega leta in še kakšnim drugim, ki jih radi ubesedimo v novoletnih zaobljubah. Jih tudi vi zapišete oziroma sklepate, ali pa ste nad njimi že obupali? Veliko ljudi namreč obupa, ko leto za letom sklepa zaobljube, ki se jih držijo kvečjemu kakšen teden ali mesec.

Ste se kdaj vprašali zakaj se to dogaja? Na koncu koncev imamo pri zaobljubah vendar najboljše namene in tudi čas ne more biti boljši (novo leto - nov začetek). Težava morda tiči v tem, da zaobljubam posvečamo preveliko pozornosti in se tako znajdemo pod pritiskom. Velikokrat se pri tem preveč osredotočimo na »kaj«, namesto na »kako«, ali na »je to realno in dosegljivo«, kar lahko vodi v neuspeh.

Pogosti napaki, ki jih delamo preden oblikujemo svojo zaobljubo sta, da se ukvarjamo s tem, »kaj bi naj« naredili in ne »kaj res želimo« narediti oziroma doseči. Še huje je, da se osredotočimo na to »kaj bi želeli nehati«, namesto na »kaj želimo začeti« (npr. »Kaj naj to leto naredim?«, »S čim bi moral prenehati?«, »Kaj drugi predlagajo, da naredim?«).

Če želite uspeti pri katerikoli spremembi, si jo morate resnično želeti. Če ne boste resno razmislili o tem, lahko novo leto pričnete z zaobljubo, kateri ne boste popolnoma predani. Brez tega pa niste motivirani za njeno uresničevanje in boste obupali pred prvo oviro. Torej, naj bodo vaše novoletne zaobljube odgovor na to, kaj resnično želite spremeniti in kako boste to dosegli. Pri tem pa lahko potegnemo tudi vzporednico s poslovnim svetom, kjer novoletne zaobljube pravzaprav zapišemo v letne načrte dela. Tudi ti naj bodo uresničljivi in odgovor na »kako«!

Jaz se bom za začetek odločila za več smeha in časa za kreativnost, kako, pa naj ostane moja skrivnost :).

Objavila: Mateja Karničnik

ponedeljek, 14. december 2015

Kako obdržati najboljše zaposlene

Zavzeti zaposleni so ključnega pomena za uspeh podjetja, zato se moramo zavedati, da se naše delo ne konča z zaposlitvijo odličnega delavca, temveč je potrebno ves čas spodbujati in izvajati aktivnosti razvoja zaposlenih, od razvoja kompetenc do nagrajevanja in si prizadevati obdržati najboljše delavce.

Raziskava, ki jo je izvedel BambooHR, kaže da je najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo s službo premalo priložnosti za napredovanje. Čeprav želimo najboljšim zaposlenim zvišati plačo in jim omogočiti napredovanje, pa vendar nimamo zmeraj možnosti za to, ni dovolj sredstev za zvišanje plače ali pa ni na voljo ustreznega delovnega mesta. Kaj lahko stori vodja? Zaposlenim lahko omogoči, da obstoječe delovno mesto prilagodijo svojim potrebam in željam. V nadaljevanju lahko spoznate nekaj strategij za ohranjanje najboljših zaposlenih v vašem podjetju.

Spodbudite zaposlene, da nenehno redefinirajo svoje delovno mesto
Mnogokrat zaposlene opis njihovih delovnih nalog omejuje, opravljajo naloge, katerih so naveličani ali pa jih preprosto ne marajo. Zaposlene je potrebno spodbuditi, da razumejo opis delovnih nalog kot nedokončen, in da ga lahko opravljanje določenih nalog prilagajajo svojim zmožnostim in potrebam. Na ta način bodo bolj zavzeti in odgovarjali na potrebe podjetja, hkrati in predvsem pa bodo izrabljali tudi svoje potenciale. Spodbudite jih, da sanjajo, da si postavijo višje cilje in jim dovolite, da razmišljajo o opisu delovnega mesta kot o izhodiščni točki in ne kot dokončni.

Zaposleni naj napišejo seznam delovnih nalog, ki jih želijo opravljati
Izkažite zanimanje za razvoj svojih zaposlenih. Zaprosite jih, da ustvarijo seznam delovnih nalog, ki jih ne razumejo kot delo. Delo, ki poudarja njihove prednosti in sposobnosti, se običajno ne zdi kot delo. Delo, ki zaposlene navdihuje, je seveda zanje manj utrujajoče, jim da občutek samozavesti in zato bodo zanj pripravljeni nameniti več časa, energije ter zbranosti. Že samo to, da pokažete zanimanje, zaposlenim da občutek, da jih cenite.  

Pomagajte vašim zaposlenim izraziti njihove prednosti
Morda ni realno črtati vse delovne naloge, ki utrujajo vaše najboljše zaposlene, vendar pa jim lahko pomagate določene delovne obveznosti prilagoditi tako, da poudarijo njihove prednostim. Vprašajte svoje zaposlene, katere manjše spremembe pri posameznih nalogah bi vpeljali, da bi opravljanje nalog bilo bolj po godu njihovim spretnostim.   

Spodbudite jih, da sodelujejo
Ljudje so edinstveni posamezniki, ki uživajo v različnih vrstah dela. Prosite jih, da sodelujejo s sodelavci, ki imajo različna znanja in interese. Ta korak se vam morda zdi rahlo nenavaden. Obstaja določena miselnost, ki temelji na tem, da bi naj si vsi prizadevali biti dobri na vseh področjih. Prosite jih, da navedejo tri najtesnejše sodelavce. Na katerem področju so ti dobri in kaj so za njih največji izzivi? Kje jim lahko vaši najboljši zaposleni priskočijo na pomoč? In kako lahko ti sodelavci pomagajo njim?

Če ne veste, pri katerih delovnih nalogah zaposleni najbolj uživajo, jih vprašajte
Večina zaposlenih domneva, da njihov vodja ve, na katerih področjih se najbolje znajdejo. Če vam vaši najboljši zaposleni ne bodo dali vedeti, kakšno delo jih motivira, jim boste morda dodelili naloge, za katere boste mislili, da jim ležijo ali pa takšne naloge, katerih se sami ne bi želeli opravljati. Da bi se izognili nezadovoljstvu vaših najboljših zaposlenih, jih prosite, da vam podajo primere delovnih nalog, ki bi jih želeli opravljati.

Preizkusite kakšno izmed opisanih strategij pri naslednjem pogovoru z najboljšimi zaposlenimi. Kmalu boste opazili, kako se izboljšuje njihova motiviranost in zagnanost za delo. Se pa pomena kakovostnega in motiviranega kadra za uspeh podjetja zavedamo tudi pri nas. Na tem področju izvajamo programe, ki so namenjeni izboljšanju kompetenc zaposlenih, kakor tudi motivaciji in dobremu počutju na delovnem mestu. Vabimo vas, da stopite stik z nami in skupaj poščemo dobro rešitev za vaše podjetje in vaše zaposlene.


ponedeljek, 07. december 2015

Potencial starejših


Starejši imajo bogate izkušnje in spretnosti, ki so na trgu dela še zmeraj zelo iskane. Podjetniki kot so Warren Buffett (85), Rupert Murdoch (84) in Richard Branson (65) so kljub temu, da so že presegli leta za upokojitev še zmeraj zelo uspešni in priljubljeni. Tako lahko razumemo, zakaj mediji trdijo, da so 80-ta nova 50-ta. 

Naše izkušnje iz usposabljanj za starejše (bodisi za iskalce zaposlitve, bodisi za zaposlene v podjetjih) kažejo da, kljub temu, da je diskriminacija starejših delavcev prepovedana, veliko starejših raje priredi življenjepis, da bi tako imeli več možnosti za  zaposlitveni razgovor. Tudi v marsikaterem podjetju se žal zgodi, da starejše delavce postopoma izključujejo iz pomembnih procesov, in jih tudi v glavnem ne  vključujejo v usposabljanja za pridobivanje kompetenc, ter jih raje pustijo,  da čakajo na upokojitev.

Bogate izkušnje
Medtem, ko so bogate izkušnje zelo cenjene, pa se delodajalci starejšim delavcem raje izogibajo. Malcolm Gladwell je trdil, da je potrebnih 10 000 ur prakse, da bi določeno spretnost osvojili. Zaradi bogatih izkušenj je delavec zagotovo vreden več na koncu svoje kariere kot na začetku, vendar se kljub temu večina delodajalcev obnaša kot, da izkušnje začnejo izgubljati vrednost, ko je delavec starejši od 50 let.

V ZDA so ljudje starejši od 80 let najhitreje rastoča starostna skupina in raziskave so pokazale, da se le-ti bolje počutijo in so srečnejši, če imajo priložnost za delo, pa čeprav kot prostovoljci. Lep primer tega je ameriška Vite Needle Company, kjer je povprečna starost zaposlenih 75 let -  krajši film o tem podjetju si lahko ogledate pod tem zapisom. Gospodarstvo pri nas, pa tudi drugod po svetu, izgublja veliko denarja, ker ne izkorišča bogatega znanja in izkušenj starejših delavcev.

Boljše vodenje podjetij
To še posebej velja za start-upe, ki so znani po zaposlovanju mladih delavcev. 27% zaposlenih v podjetjih, ki delujejo manj kot 5 let, je starih med 25 in 34 let. Zavedati se je potrebno tudi, da je za ta podjetja značilna visoka stopnja neuspeha, saj jih kar 90% ne uspe in eden izmed glavnih razlogov za to je ravno neizkušenost ustanoviteljev. Analiza 101 propadlih start-upov je pokazala, da so razlogi predvsem v pomanjkanju poznavanja trga in nepravilno zastavljenih poslovnih modelih. Starejši ljudje z veliko izkušnjami iz poslovnega sveta lahko mnogokrat pomagajo pri pomembnih odločitvah za nova in rastoča podjetja.   

''Staromodne'' vrednote so še vedno cenjene
Starejši delavci, pa četudi niso iz podjetniških voda, so skozi kariero razvili ogromno spretnosti. Morda niso tako vešči pri ravnanju z družbenimi mediji ali računalniškim programiranjem, imajo mnogo spretnosti, ki so zaželene. Business Insider je razkril, da so starejši delavci bolj pripadni, imajo dobro razvite vodstvene sposobnosti ter poznajo mnogo uveljavljenih strokovnjakov, s katerimi lahko sodelujejo.

Staromodne vrednote starejših delavcev lahko okrepijo kulturo podjetja, še zlasti v nestabilnem okolju v katerem so startupi. V Economistu je bilo zapisano, da se vrednote kot so potrpežljivost, varčnost in zaupanje gojijo skozi celotno življenje. Danes lahko prav te vrednote pomagajo startupom pri tem, da ta lažje prenesejo nihanja na trgu in ohranjajo dragocene delavce.

Ko je leta 2008 podjetja prizadela gospodarska kriza, so družinska podjetja najlažje prenašala recesijo, ki je sledila, in so se v večini primerov uspela izogniti odpuščanju zaposlenih. Mnogi smatrajo, da so razlogi za to predvsem v tem, ker so imela ta podjetja zaposlene tudi izkušene ljudi starejših generacij, kateri so znali prebresti težavne okoliščine, v katerih so se znašli. Za družinska podjetja je značilna tudi dobro razvita notranja kultura in vrednote, ki omogočajo, da zaposleni čutijo podporo tudi v težkih časih.

Strast do dela
Startupi imajo večinoma omejene proračune, zato večinoma iščejo ljudi, ki delajo zaradi tega, ker jih to osrečuje in ne le zaradi dobrega plačila. V praksi se strast do dela pripisuje le mladim, po drugi strani pa ta strast lahko opisuje upokojeno osebo, ki si preprosto želi nekaj zanimivega početi.

Zadovoljstvo, ki ga pridobimo iz izkušenj, se dejansko povečuje z leti in tako lahko mentorstvo pomaga, da starejši živijo bolj izpopolnjeno življenje. To je koristno tudi za podjetja kot so Michellin, General Mills in Boeing, ki ponujajo možnosti starejšim z veliko izkušnjami, da so mentorji mladim delavcem.

Čeprav so to zanimivi projekti, so daleč od realnega poslovnega sveta. Kaj, če bi upokojeni imeli večjo neposredno vlogo pri usmerjanju strateških pobud podjetij? Upokojenci bi lahko bili zaposleni v podjetju za krajši delovni čas, lahko bi za nižje stroške svetovali podjetnikom, ki so na začetku svojih karier, ali pa v neformalnih srečanjih enkrat mesečno novo zaposlenim pomagali pri razvoju njihovih karier. Možnosti za vključevanje sposobnih upokojencev je torej ogromno.

Dokler se bodo podjetja izogibala koriščenju tega bogatega vira znanja, bodo prav ona kot tudi celotno gospodarstvo veliko izgubila. Žal bodo s tem prikrajšani tudi starejši.