Strani

četrtek, 14. april 2016

Kako do zaposlitve

V današnjih časih je vse večji problem najti zaposlitev, saj je trg dela veliko zahtevnejši, kot je bil v preteklosti, in zahteva veliko angažiranje iskalca zaposlitve.
 
Iskanje zaposlitve je proces, ki zahteva od posameznika visoko motiviranost, organiziranost in veliko vztrajnosti. Pomeni delo, ki traja vsaj nekaj ur dnevno. Ali boste zaposlitev našli, pa je odvisno tudi od tega, kako aktivno jo boste iskali, kakšne metode iskanja zaposlitve boste uporabili in kako vztrajni boste! Zato se je iskanja zaposlitve potrebno lotiti čim bolj sistematično.
 
Iskanje zaposlitve se vedno prične z določitvijo zaposlitvenih ciljev - torej, razjasniti si moramo, kakšno delo želimo opravljati, kje, kako itd.. Saj veste, cilje moramo imeti, sicer je vsaka pot prava. A vsaka pot nas ne bo pripeljala do službe, ki nas bo izpopolnjevala ter nam bo izziv in v veselje. Ko imamo zaposlitvene cilje določene, moramo vedeti, kako jih bomo uresničili.
 
 
Pri iskanju zaposlitve je zelo pomembno, kako pristopimo k iskanju zaposlitve. Če pristopimo na pravi način, bomo pri iskanju zaposlitve bolj učinkoviti in jo bomo hitreje našli. Dobro je, da poznamo trende na trgu dela, se informiramo o zahtevah in pričakovanjih delodajalcev, se naučimo napisati vlogo, ponudbo in življenjepis, se znamo predstaviti delodajalcu, navezujemo stike …
 
Torej je iskanje zaposlitve proces, v katerem moramo biti pozorni na vse. Od določitve zaposlitvenih ciljev, priprave življenjepisa do razgovora. Več o posameznih »fazah« v procesu iskanja zaposlitve sledi v naslednjih blogih!
 
Na eim, Centru razvoja človeških virov že vrsto let skrbimo za razvoj in usposabljanje človeških virov in med drugim izvajamo tudi projekte na področju povečevanja zaposljivosti. V okviru številnih projektov smo izvajali delavnice za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve z namenom izboljšanja njihovih zaposlitvenih možnosti. Prav tako smo v preteklih letih v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja izvajali tudi delavnice (Poti do dela in zaposlitve, Nov začetek, Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela, Klub za iskanje zaposlitve, Drugače o poklicih), v okviru katerih smo brezposelne osebe usposabljali za učinkovitejši nastop na trgu dela ter jim nudili pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.
 
Objavila: Tatjana Pavlič

četrtek, 07. april 2016

Ali ni enostavno zaposliti dobrih delavcev?

Če ste na vprašanje odgovorili z ne, potem poznate težave, s katerimi se srečujejo v hitro rastočih podjetjih. Podjetja, ki vsako leto zaposlijo več deset novih sodelavcev, se veliko ukvarjajo z objavami prostih delovnih mest, prebiranjem prijav in ponudb ter zaposlitvenimi razgovori. Svoje izkušnje in znanja so strnila v nasvete, s katerimi se strinjamo tudi sodelavci Centra razvoja človeških virov in s katerimi boste zagotovo izboljšali in racionalizirali postopek zaposlovanja ter privabiti najboljše kandidate hitreje kot ostali:

Vključite vodje že od samega začetka
Vodje morajo biti vključeni v iskanje in zaposlovanje dobrih delavcev. Seveda jim morajo kadroviki pomagati, vendar pa vodje odločajo koga potrebujejo in želijo v svoji ekipi. Ko bodo vodje sprejeli takšen način mišljenja, bodo postali aktivni pri postopku zaposlovanja in ne bodo le opazovalci.

Jasno opredelite vloge
Preden začnete z iskanjem kandidata za prosto delovno mesto morate natančno vedeti kaj iščete. Če ne poznate podrobno vseh nalog, ki naj bi jih delavec na določenem delovnem mestu opravljal, si vzemite čas, da jih spoznate, preden pričnete z iskanjem novega kadra. Najslabše kar lahko naredite namreč je, da objavite prosto delovno mesto za katerega naloge niso jasno opredeljene. Jasno opredeljene naloge za opravljanje določenega dela vam bodo olajšale postopek zaposlitve primernega kandidata, ki se bo dobro vklopil v vaš kolektiv v smislu izkušenj, sposobnosti in vrednot.

Sestavite edinstvene opise nalog, zahtevanih za delo na določenem delovnem mestu
Ko natančno opredelite naloge in znanja za določeno delovno mesto je pomembno, da še enkrat pregledate opis delovnih nalog, ki ga boste objavili za pritegnitev potencialnih kandidatov. Poskrbite, da bo opis posodobljen in usklajen z dejanskim stanjem. Najbolje je, da pri opisovanju delovnih nalog sodelujete z vodjo in v opis vključite podrobnosti, zanimive za potencialne kandidate.

Dajte priložnost vsakemu kandidatu
Včasih se na razpisano delovno mesto prijavi tudi več sto kandidatov. Če sledite prvim trem nasvetom, boste že imeli občutek kakšnega delavca si želite v svojem kolektivu. Če si pri izboru pomagate z avtomatiziranim sistemom za iskanje primernih kadrov, se lahko zgodi, da boste zavrnili sicer sposobne in zanimive delavce, zato poskusite sami pregledati vsako prijavo. Seveda je temu potrebno nameniti ogromno časa, vendar vedite, da je to koristno. Morda spoznate kandidata, ki je primeren za kakšno drugo prosto delovno mesto, ali pa za delovno mesto katerega boste želeli zapolniti v prihodnosti.

Zaupajte svojemu občutku
Načrtujte razgovor s kandidatom tako, da bodo lahko vsi, katerih mnenje je pomembno, imeli nekaj časa, da kandidata spoznajo. Na ta način lahko odločitve sprejmete hitro in zaposlite dobrega delavca preden ga kdo drug pred vami.

Nenehno zbirajte informacije o potencialnih kandidatih
Težko je predvidevati kdaj boste potrebovali novega delavca. Ljudje menjajo službe zaradi različnih razlogov, vaša naloga pa je, da ste na te odhode pripravljeni. Nenehno iščite delavce, ki bi lahko predstavljali dodano vrednost za vaš kolektiv. Iskanje najboljših kandidatov zahteva veliko časa zato bodite zmeraj pripravljeni in začnite iskati primernega kandidata za naslednje prosto delovno mesto, ki ga boste razpisali, že danes.

Uporabite svojo mrežo kontaktov
Po objavi prostega delovnega mesta je priporočljivo pri svoji mreži kontaktov preveriti, ali je kdo primeren kandidat oziroma pozna kakšnega zanimivega kandidata. To vam lahko prihrani veliko časa. Pomagate si lahko tudi z družbenimi omrežji, kjer objavite prosta delovna mesta in prosite sodelavce in prijatelje, da objavo delijo med svojimi prijatelji in povezavami. Vprašajte jih tudi, če poznajo kakšnega kandidata, ki bi ga priporočili.

Nekateri gledajo na zaposlovanje kot na neko neprijetno opravilo ali nadlogo, mi pa vas vabimo, da ponovno razmislite o predstavljenih nasvetih. Kadar imate v vašem kolektivu na voljo prosto delovno mesto ni nič pomembnejšega, kot čimprej poiskati odličnega kandidata, ki lahko to mesto zapolni. Zavedajte se, da malokatera stvar vpliva na vaš kolektiv tako hitro in celostno kot zaposlitev dobrega  delavca.

petek, 01. april 2016

Prenosljive veščine športnikov

Mnogi profesionalni športniki, še posebej tisti, ki tekmujejo v športih, v katerih se ne obrača veliko denarja, se tekom kariere sprašujejo, kaj se bo zgodilo z njimi, ko bodo dosegli starost, ko ne bodo več sposobni držati koraka s konkurenco ali pa, kaj storiti, če se tekom kariere poškodujejo tako, da ne bodo več zmožni tekmovati. Sprašujejo se, kaj početi v življenju, saj jih večina nima dokončane višje izobrazbe ali nima delovnih izkušenj. A trud in čas, ki so ga vložili v šport, ni bil zaman. Vsak športnik tekom kariere razvije različne veščine in spretnosti, pa čeprav se marsikdaj tega sploh ne zaveda. Tudi sam sem športni navdušenec in sem se v mladosti več let ukvarjal z nekaterimi skupinskimi športi z žogo. Tekmovali smo na različnih šolskih regionalnih in državnih tekmovanjih ter bili zelo uspešni. To seveda ni niti približno profesionalni šport, vendar pa sem v tem času s pomočjo treningov in tekmovanj razvil marsikatero veščino, ki mi še kako koristi pri mojem delu in nasploh v življenju.

V nadaljevanju predstavljam nekaj veščin in lastnosti, ki so značilne za športnike in so prenosljive tudi v svet dela:

 • Delavnost – biti uspešen športnik pomeni leta in leta garanja in odrekanja, le najbolj odločeni imajo možnosti za uspeh;
 • Odgovornost – vrhunski športniki se zavedajo odgovornosti, svojih slabosti in, da jih je treba kar se da hitro odpraviti;
 • Sposobnost delovanja v skupini (timskega dela)  - v vsakem skupinskem športu je potrebno biti strasten do tega kar počneš, nesebičen, zvest in popolnoma predan skupnim ciljem. Pomembnosti delovanja v timu se zavedajo tudi športniki v individualnih športih, saj se morajo povezati in sodelovati s trenerji, fizioterapevti, serviserji, psihologi, itd.;
 • Sposobnost pravilnega zastavljanja ciljev (ciljna usmerjenost) - cilji morajo biti natančno določeni, merljivi, realistični, časovno definirani, … To ne velja le za šport, cilje si je potrebno znati pravilno zastaviti tako v šoli, službi kot tudi v zasebnem življenju;
 • Zavedanje pomembnosti priprav – mnogokrat je razlika med dobrimi in elitnimi športniki prav v kakovosti priprav, pomembne so tako fizične kot tudi psihične priprave, saj tako telesna kot tudi psihična pripravljenost pomaga do večje produktivnosti in uspeha;
 • Pozornost na podrobnosti (analitičnost) – v vsakem športu je zelo pomembno biti pozoren na podrobnosti, vsakega nasprotnika je potrebno preučiti. Tudi v poslovnem svetu je potrebno nenehno analizirati opravljeno delo in razmišljati o izboljšavah postopkov, storitev, izdelkov;
 • Proaktivnost -  najboljši športniki so se sposobni pravilno odzvati tudi v trenutkih, ko se podrejo vsi načrti, ki jim jih je predstavil trener;
 • Vztrajnost – tako v športu kot v poslovnem svetu je potrebno biti vztrajen. V življenjih večine športnikov in podjetnikov je več neuspehov kot uspehov. Neuspeh je izziv, potrebno je verjeti vase in, da trdo delo prinaša uspeh;
 • Discipliniranost – tako v športu kot tudi v svetu dela je disciplina zelo pomembna;
 • Ambicioznost – izrazito prizadevanje za uspeh in uveljavitev je nujna tako pri športnikih kot tudi uspešnih podjetnikih;
 • Organiziranost – brez dobre organiziranosti ni dobrih športnikov in dobrih delavcev;
 • Samozavest – samozavest je nujna tako v športu kot tudi v poslovnem svetu. Če nismo samozavestni, se bojimo poskusiti nove stvari, nove načine dela;
 • Spretnosti v komunikaciji – komunikacija je izrednega pomena na vseh področjih življenja. Športniki se je naučijo tudi med intervjuji, ki jih opravijo z novinarji. Tekom kariere razvijajo tudi nebesedno komunikacijo (razne znake, katere razumejo le njihovi soigralci, trenerji in ne nasprotniki);
 • Potrpežljivost – tako v športu kot poslovnem svetu se srečamo z mnogimi neuspehi, pomembno je biti potrpežljiv in se iz neuspeha kaj naučiti ter boljše pripravljeni ponovno poskusiti;
 • Iniciativnost – je pomembna na vseh korakih v življenju. V športu je potrebno biti iznajdljiv in iskati nove načine dela, priprav, analiz nasprotnikov.

Športnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate, je zagotovo poznano, da je potrebno vložiti veliko truda, in časa že od mladih nog, da postanejo uspešni. Odrekati se morajo marsičemu. Medtem, ko njihovi vrstniki obiskujejo razne zabave in živijo brezskrbno življenje, morajo oni garati in se držati reda in discipline. Morajo se pravilno prehranjevati, ne smejo zamujati na trening, morajo biti dobro psihično in fizično pripravljeni, da lahko na tekmovanjih dosežejo kar se da največ, … Športniki tekom kariere razvijajo veliko veščin, ki jih lahko pozneje po zaključku športne kariere s pridom uporabijo v svetu dela. Pomembno je, da to spoznajo že med športno kariero tako športniki kot tudi trenerji in učitelji ter jim tako pomagajo graditi »kariero pa karieri«. Pomembno je tudi, da delodajalci prepoznajo, da so kompetence športnikov še kako prenosljive v svet dela.

In tega se lotevamo v projektu AFTERMATCH – Life Beyond Sport (Življenje po športu), ki ga eim, Center razvoja človeških virov izvaja v mednarodnem partnerstvu, katerega cilj je prispevati k uresničitvi ene izmed prioritet iz smernic EU o dualni karieri športnikov, s poudarkom na "prenosljivih veščinah", pridobljenih tekom kariere vrhunskega športnika.

Objavil: Jakob Šest