Strani

četrtek, 23. junij 2016

Tek čez ovire… ali kariera po koncu športne kariere

Športniki, ki želijo dosegati dobre ali vrhunske rezultate, veliko časa in truda posvetijo treningom in tekmovanjem. Že od mladih nog se soočajo z usklajevanjem šolskih in športnih obveznosti, za kar je potrebno veliko motivacije, odrekanj in discipline. Možnosti uspešnega krmarjenja med izobraževanjem in treniranjem pa niso povsod enake. Na drugem sestanku partnerjev projekta Aftermatch (7.-8.6.2016, Sofia, Bolgarija) smo ugotavljali, da se športniki pri tem srečujejo z manjšimi in večjimi ovirami, ki včasih pripeljejo tudi do opustitve šolanja ali do zaključka športne kariere. Razveseljivo je dejstvo, da ima Slovenija to vprašanje urejeno precej dobro, če le športniki pridobijo ustrezen status oziroma se vpišejo v športni razred. Tudi na višji stopnji fakultete ponujajo podporo športnikom, predvsem tako, da omogočajo časovno prilagajanje opravljanja študijskih obveznosti. Za omejeno število vrhunskih športnikov pa država omogoča tudi zaposlitev v javni upravi in jim na ta način v času aktivne športne kariere zagotovi socialno varnost.

Večina športnikov proces izobraževanja uspešno zaključi že med športno kariero ali neposredno po njej. Tukaj pa se prične naslednji »tek čez ovire« - iskanje ustrezne zaposlitve in razvoj strokovne kariere. Kljub temu, da v času športne kariere razvijejo prenosljive kompetence, ki jih iščejo tudi delodajalci (npr. odgovornost, vztrajnost, ciljna usmerjenost), športniki zaradi tega niso v bistveni prednosti pri kandidiranju na prosta delovna mesta. Delodajalci, predvsem veliki, še vedno dajejo ključen poudarek na pridobljeno izobrazbo in strokovne delovne izkušnje, šele nato pridejo na vrsto kompetence. Le nekaj malih delodajalcev, ki so sodelovali v naši raziskavi, je videlo prednost zaposlovanja vrhunskih športnikov v povezavi s promocijo in marketingom podjetja.

Izsledki raziskave o dvojni karieri športnikov in prenosljivih kompetencah, ki smo jo izvedli v vseh vključenih državah (Italija, Grčija, Bolgarija, Poljska, Slovenija), nam bodo služili kot podlaga za oblikovanje ustreznih programov usposabljanja, s katerimi bomo krepili senzibilnost športnih združenj/organizacij in delodajalcev do preventivnih pristopov k dvojni karieri oziroma vsaj do bolj raznolikih zaposlitvenih možnosti za bivše športnike. Programi bodo pripravljeni za testiranje v prihodnjem letu, ko vas bomo povabili k sodelovanju.

Mateja Karničnik

Ni komentarjev:

Objava komentarja