Strani

četrtek, 17. november 2016

Socialna podjetja spreminjajo družbo na bolje

Pred dnevi sem prejela prijazno povabilo od Kooperative Dame, z. o. o., so. p, da obiščem njihovo gostilnico kot znak zahvale za podporo in pomoč pri njihovem razvoju. Kooperativa Dame je začela svojo pot kot socialno podjetje pred dvema letoma na področju razvoja trajnostnega turizma in gostinstva. Za uresničitev poslovne zamisli so se odločile štiri dame, starejše od 50 let (ime Dame označujejo začetnice njihovih imen), ki so z delovanjem v kooperativi želele uresničiti svoje želje in potenciale ter na ta način izraziti svoj odnos do ljudi, do skupnosti v lokalnem okolju. Trajnostno naravnanost kooperativa uresničuje tako, da daje zagotavlja zdrave prehrambne izdelke iz lokalne ekološke pridelave, skrbi za zdravo prehranjevanje lokalnega prebivalstva in povezuje lokalne pridelovalce in predelovalce hrane ter zaposluje težje zaposljive osebe iz lokalnega okolja. Odprtje gostilnice Pri Damah je omogočilo, da je danes v Kooperativi Dame zaposlenih že sedem oseb. Vse to pa bi težko dosegle brez navdušenja, trdega dela, ustreznega vodenja in kompetenc vseh sodelujočih, ter vztrajnosti.

Današnji obisk gostilnice Pri Damah na Ljubljanski ulici 4 v Mariboru me je prepričal, da so na pravi poti, da odlično izpolnjuje svoje poslanstvo in sledijo družbenim ciljem. S svojo ponudbo zdravih jedi, pripravljenih iz naravnih sestavin, brez umetnih dodatkov in ojačevalcev okusa, po babičinih receptih, prilagojenih današnjemu času in okusu ozaveščajo lokalno prebivalstvo in spodbujajo zdravo prehranjevanje lokalnih prebivalcev. Njihovi izdelki in storitve so dodana vrednost za lokalne prebivalce, saj jim razen bogatega asortimenta zdravih izdelkov ponujajo tudi zadovoljstvo ob doživljanju okusov in zavedanje, da tako skrbijo za svoje zdravje in, da je lahko tudi zdrava hrana okusna. Danes lahko rečem, da s svojim delovanjem prinašajo pozitivne spremembe v življenje lokalnega prebivalstva. Ali to dodano vrednost družbi prepoznava tudi lokalno prebivalstvo? Novinarji Večera so to že prepoznali in Alenko Iskra, ki vodi Kooperativo Dame, uvrstili na seznam desetih oseb, ki so predlagane za Večerovo osebnost Štajerske 2016.

Nesporno je, da socialna podjetja s svojim delovanjem spreminjajo svet na bolje. Toda ali družba to prepoznava in jim priznava te pozitivne spremembe? Razumemo, da to niso podjetja s socialno vsebino, ampak podjetja, ki ustvarjajo pozitivne družbene učinke?

Kako izmeriti te družbene učinke, kako jih predstaviti družbi, deležnikom in širši javnosti? Da bodo socialna podjetja znala učinke, ki jih ustvarjajo za družbo, predstaviti javnosti, jih morajo najprej sama razumeti in znati izmeriti. Najprej morajo definirati svoje poslanstvo in si postaviti družbene cilje, ki jih s svojim delovanjem želijo doseči, pripravijo naj si načrt spremljanja in merjenja družbenih učinkov. Da bodo v družbi čim bolj prepoznana in sprejeta je smiselno, da svoje deležnike vključijo v vse faze, od načrtovanja, spremljanja, preverjanja do poročanja o družbenih učinkih. 

Socialna podjetja si naj prizadevajo maksimirati družbeno vrednost v okviru razpoložljivih virov, tako človeških, materialnih kot finančnih. Skozi proces načrtovanja in spremljanja, z vključevanjem deležnikov preverjajo kakšne spremembe za družbo prinašajo. Ugotavljajo, ali so te pozitivne ali negativne, v kolikšni meri so odraz njihovega delovanja in v kolikšni meri delovanja drugih organizacij, ali bi se te spremembe zgodile tudi brez njihovega delovanja, nato pa tem vsebinskim spremembam dodajo finančno vrednost.

Merjenje družbenih učinkov pomaga socialnim podjetjem razumeti, kakšno vrednost ustvarjajo za družbo, ugotoviti, ali dosegajo svoje družbene cilje, in če ne, kaj delajo narobe ter razmisliti, kaj spremeniti, da bodo uspešna. Vsak deležnik, predvsem pa financer mora razumeti, da vsak EUR, ki so ga vložili v socialno podjetje v denarju ali v kakšni drugi obliki prispevka, skozi delovanje socialnega podjetja prinaša družbi nekajkrat večji učinek, ki se da izmeriti in prikazati v denarju.

Socialna podjetja morajo znati družbene učinke, ki jih dosegajo, predstaviti družbi. Kadar iščejo družbene investitorje, naj si najprej sama odgovorijo na vprašanja, na katera bodo tudi investitorji najverjetneje iskali odgovore: Ali imajo jasno oblikovano družbeno poslanstvo in cilje? Ali so pripravljena sodelovati z deležniki? Ali je njihov poslovni model donosen, ali zagotavlja doseganje družbenih učinkov, ima potencial rasti?  Ali imajo trg, vedo kdo so njihovi ciljni kupci, ali poznajo konkurenco? Ali je njihov management ustrezno usposobljen in izkušen? Ali lahko investitor prispeva razen finančnega še kakšen nefinančni vložek? Odgovori na ta vprašanja jim bodo pomagali, da bodo bolje komunicirali z družbo in bolje predstavili svoje poslanstvo, delovanje in družbene učinke.

Pri tem vam lahko pomagamo, vam svetujemo ali pa vas usposobimo, da boste znali sami pripraviti načrt merjenja družbenih učinkov, vključevanja deležnikov, spremljati in preverjati doseganje družbenih učinkov ter komunicirati z družbo oziroma poročati o družbenih učinkih.

Objavila: Sonja Gavez

Ni komentarjev:

Objava komentarja